Editörün Seçtikleriİş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

Devlet Su İşleri (DSİ) bekçi alımına başladı! KPSS şartı yok: 18-40 yaş arası herkes başvurabilecek

Devlet Su İşleri (DSİ) son dönemlerde peş peşe personel alım ilanları yayımlamaya başladı. Yayımlanan son ilana göre DSİ bünyesine çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu üzerinden bekçi alımı yapacak. Alımlarda KPSS şartının olmadığı açıklanırken, 18-40 yaş şartının olduğu belirtildi. DSİ bekçi alımı için ilan detayları ve merak edilenler haberimize eklendi.

DSİ bekçi alım ilanı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Şu an için sadece 21 ilde yapılacak olan bekçi alımı için şartlar açıklandı. 18-40 yaş şartının yanı sıra adayların en az lise mezunu olması gerektiği açıklandı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 25/07/2022-29/07/2022 tarihleri arasında elektronik (online) yapabileceklerdir.

DSİ HANGİ İLLERDE ALIM YAPACAK?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)

Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak

Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak

Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak

Devlet Su İşleri DSİ Bekçi Alım İlanının Detaylarına Ulaşmak İçin TIKLAYIN