EkonomiGündem

Konut sahibi olmak artık hayal değil! Kira öder gibi ev alacaksınız: Başvurular başladı, aylık sadece 2566 TL’ye…

Son dönemde giderek artan konut fiyatları nedeniyle vatandaş artık ev sahibi olmayı hayal gibi düşünürken  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan hayalleri gerçek kılacak uygun fiyatlı konut satışı duyurusu yapıldı! TOKİ’den yapılan açıklamada yapılan açıklamada İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Çambel mevkii 2. ve 3. Etap Projeleri kapsamında üretilecek 199 adet konutun çok uygun koşullarla satışa sunulacağı duyuruldu.

TOKİ’den yapılan açıklamada projeye ilişkin şu bilgiler verildi:

Proje Adı: İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİİ 2. ETAP 474 KONUT VE 63 dükkan Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 152 adet, 3+1 konut 47 adet Satış Yönetimi: Kuralı Satış Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare) Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara İletişim İnternet: www.toki.gov.tr İletişim telefon: 444 86 54 Başvuru tarihleri: 25 Temmuz 2022 – 29 Temmuz 2022 Başvuru Bedeli: 2000 TL Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (e Devlet başvuruları 28 Temmuz 2022 tarihinde sona erecektir.) Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1 Kura Tarihi: 05 Ağustos 2022 Saat:14.00 Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Kemalpaşa/İzmir Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 15 Ağustos 2022 – 31 Ağustos 2022 Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 05 Eylül 2022 – 09 Eylül 2022(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için) Başvurular 3 kategoride kabul edilecektir; )

ENGELLİLERE ÖZEL DETAYLAR

“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri” kategorisi 2)“En az %40 Engelli Vatandaşlar” kategorisi 3)“Diğer alıcı adayları” kategorisi * Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri için konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. * %40 Engelli Vatandaşlara konut sayısının %5’i kadar (2+1 konutlarda 4 adet ,3+1 konutlarda 2 adet ) kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. * Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. Detaylı satış fiyat ve koşulları TC. Ziraat Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

KURA ÇEKİMİ ŞARTLARI

Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 05 Ağustos 2022 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyecektir. Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.

Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Kemalpaşa ilçe sınırları içerisinde 3 (üç) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması. (Kura sonucu hak sahibi olanlardan, sözleşme aşamasında adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alınacak belge istenecektir. Belge getiremeyenlerin hak sahipliği iptal edilecektir.)

Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini ödeyerek, (Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) başvurdukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni imzalayacaklardır

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 15 Ağustos 2022 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 konut tipi için 50, 3+1 konut tipi için 15 yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.

Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.

İlk taksit ödeme tarihi; Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

İlk dönemsel artış tarihi; Konut teslim tarihine göre İDARE’ce belirlenecektir.
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.

Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 09 Ağustos 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 01 Eylül 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 12 Eylül 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir. Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

Proje yapı ruhsat tarihi;

Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.
Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra devir edebileceklerdir.
Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanmak İstenmesi Durumunda, Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisindeki başvuru sahipleri, ilgili Banka aracılığı ile Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden faydalanacağından, tahsis edilen kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecek, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vade ile madde 10’da belirlenmiş olan artış esaslarına göre ödenecektir. Ancak, belirlenen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez. Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisini kullanmaksızın konut başvurusu Yapılması Durumunda, Kredi hakkından yararlanmaksızın başvuru yapılmak isteniyor ise, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlardan, konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişi/kişilere, bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır. Konutlar, fiyat listelerinde bulunan indirimsiz fiyatlar üzerinden, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir. Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir. İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m² hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.