Gündem

Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri içeriğince , üzerinde çalışma yapılması düşünülen  konulara ilişkin toplantılar devam ediliyor.

Bu konu içerisinde Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Hakları ile ilgili  2016 ve 2017 Yıllarını içeren 3. Dönem Toplu Sözleşmede çalışma yapılacağı belirtilen maddelere ilişkin olarak şu şekilde açıklama yapılmıştır ;

Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna İlişkin Bölümünün içeriğinde “Yüksek Planlama Kurulu kararı” başlıklı 15 inci maddesi ile “Rotasyon” başlıklı 14 üncü maddesi,

Kültür ve Sanat Hizmet Koluna İlişkin Bölümünün “Yüksek kurum uzmanlığı” başlıklı 9 uncu maddesi ,

“Usta öğreticiler” başlıklı 12 nci maddesi ve
 
 “Hizmet kolunda yer alan personel” başlıklı 13 üncü maddeleri

ile alakalı sorunların fark edilmesi ile ilgili ve bu sorunların çözümüne yönelik önlemlerim alınması amacı ile ;

Başkanlığımızın  25 Şubat 2016 Perşembe  tarihinde ;
– Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

– Kültür ve Turizm Bakanlığı,

– Orman ve Su İşleri Bakanlığı

– Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı,

– Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,

– Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,

– Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

– Orman Genel Müdürlüğüne,

– Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,

– Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası,

– Kültür Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası yetkilileri ile toplantı yapılarak ve çalışma konularına ilişkin sorunlar hakkında çözüm tespiti değerlendirmesi  ve görüşleri  dile getirilmiştir.