Personel Alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan tam 1071 kişilik kadro olanağı açıklandı; başvurular bugün başladı! Üstelik başvuru için…

Bir süre önce toplu personel alımı gerçekleştireceğini duyuran Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), bugün itibariyle başvuruları almaya başladı. Başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alan GSB, kontenjana ve şartlara ilişkin de detaylı bir açıklama gerçekleştirdi.

MÜJDE BAKAN KASAPOĞLU’NDAN GELDİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarına devam ettiği şu günlerde bir personel haberi de GSB’den geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından verilen yeni personel alımı müjdesi sonrasında, bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere bin 17 personel alımı yapacağı öğrenildi. Personellerin kura çekimi sonrası sözlü tabi tutulacağını açıklayan Bakan Kasapoğlu, başvurular için de bir adres verdi.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI İŞKUR ÜZERİNDEN

İŞKUR üzerinden yayınlanan listede yer alan işlerden her bir kişinin sadece bir işe başvurmasına izin veren GSB, başvuruların 8 Ağustos 2022 tarihi ile 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında İŞKUR’un e-Şubesi üzerinden alınacağını duyurdu. Aynı zamanda başvuruları İŞKUR’un fiziki şubeleri ile yapmayı da mümkün hale getirmiş olan bakanlık, Alo 170 hattı üzerinden de başvuru da bulunabileceğini açıkladı.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun açıklamasının ardından bakanlığın bünyesine alınacak bin 17 personel için aranacak şartlar da belli oldu. Resmi Gazete ve İŞKUR aracılığıyla şartları duyuran GSB, aşağıdaki şartların mutlak yerine getiren adayların başvuruda bulunmasını istedi:

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 3. c) 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak).
 4. d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 5. e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
 6. f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 7. g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 8. h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
 9. i) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
 10. j) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 11. k) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
 12. l) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.
 13. m) Eski hükümlü sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak.
 14. n) Engelli sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak.