Editörün SeçtikleriEkonomiGündemİş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

Son dakika ilan.gov.tr’de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı personel alıyor: 12.554 TL maaş verilecek! İşte şartlar ve detaylar

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı personel alımı için ilan verdi ve bu ilanda farklı kadrolarda personel alımı yapılacğaı belirtildi. Söz konusu ilana 18 yaşından büyüklerin başvuru yapabileceği belirtildi ve mühendis, mütercim-tercüman, diğer teknik hizmetler personeli, tekniker, restoratör, koruma ve güvenlik kadrosunda alımların yapılacağı ifade edildi. Kadrolara personellere verilecek maaşlar değişirken en yüksek maaş 12.554 TL olduğu görüldü. Başvurular 11 Ağustos’ta başlayacak ve 20 Ağustos’ta sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanın açıklamasında ise “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Başkanlığımız Ankara ve İstanbul birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen boş pozisyon unvanlarına toplam 44 adet personel alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

GENEL ŞARTLAR

Söz konusu ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranıyor. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İşte adaylarda aranan şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

5. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular elektronik ortamda 11 -20 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi ve başvuru yapacak olan adayların e-Devlet üzerinden Devlet Arşivleri Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını yapabilecekleri ifade edildi.

NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?

Kadrolara göre ne kadar ücret verileceği de şöyle aktarıldı:

Unvanı: Mühendis
Sayısı: 7
Brüt Ücret: 12.554,50-TL

Unvanı: Mütercim -Tercüman
Sayısı: 5
Brüt Ücret: 9.229,96-TL

Unvanı: Diğer Teknik Hizmetler Personeli
Sayısı: 1
Brüt Ücret:10.184,05-TL

Unvanı: Tekniker
Sayısı: 4
Brüt Ücret: 9.468,86-TL

Unvanı: Restoratör
Sayısı: 14
Brüt Ücret: 9.470,87-TL

Unvanı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Sayısı: 13
Brüt Ücret: 8.392,64-TL

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN.