Editörün SeçtikleriGündemİş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

En az 18 yaşında olanlar başvuru yapabilecek: Alımlar başlıyor! Kamuya tam 1017 personel alınacak!

Kamuda çalışmayı bekleyen binlerce kişiye umut olacak haber verildi. Alımlar bu sene Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bakanlık bünyesine 1017 personel alımı olacağını duyurdu. Peki başvuru şartları neler? Kadro dağılımı nasıl?

Dr. Kasapoğlu, bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi ve 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi olmak üzere toplamda 1017 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Kasapoğlu yaptığı açıklamada:

“GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete’de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak” dedi.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaşını tamamlamış kişiler başvuruda bulunabilecek. Bunun dışında açıklanan diğer şartlar ise şöyle:

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak,

Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Engelli sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak,

Eski hükümlü sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak.