Editörün SeçtikleriEkonomiGündem

Çalışan emeklilere çok kötü haber! Karar verildi: Bundan sonra olmayacak

Yargıtay, milyonlarca çalışan emekliyi yakından ilgilendiren çok önemli bir karar verirken yüksek mahkeme tarafından emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden işçinin istifa etmesi halinde, kıdem tazminatının, emeklilik tarihindeki son maaşına göre hesaplanması gerektiği hakkında son karar verildi.

TARTIŞMALARA SON NOKTA KOYULDU

İş Mahkemesi’nin kapısını çalan emekli işçi, çalıştığı işyerinden kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini istedi ve davalı şirket tarafından iddialar reddedildi. Mahkeme tarafından davanın kısmen kabulüne karar verilirken kararı davalı temyiz etti. Durum böyle olunca devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi ve emsal nitelikte bir karar verildi. Bu doğrultuda Daire, emekli olmasına rağmen çalışan emeklilerin kıdem tazminatı hesaplanma usulüne ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.

ALINAN KARAR

Konu ile ilgili olarak Yargıtay tarafından alınan kararda ise şu ifadelere yer verildi:

“Somut olayda, davacının Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen asıl işverene ait işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı ortadadır. Bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamaz ise de emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLANMASI

Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır. Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu döneme ilişkin çalışma süresi ile bu dönem sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken (son) ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir. Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi esas alınmalı, bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir”