Editörün SeçtikleriGenel

Bütün AVM’lerde yeni dönem başladı: Tamamen değişti! Bakanlık açıkladı

Gelen bir son dakika haberine göre alışveriş merkezlerinde yeni dönem resmen başladı. Artık tamamen değiştiği açıklandı. Konuya ilişkin düzenlemeyi Ticaret Bakanlığı duyurdu. Buna göre alışveriş merkezlerinde kiracı ya da kiraya veren kişilerin ilişkisindeki sorunların ortaya çıkmasına neden olan yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yapılan son düzenlemeye göre artık gelir ve gider raporundaki asgari standartlar belirlenerek birtakım giderler için işletmelerden ortak gider katılım payı tahsil edilmesinin önüne geçildi. İşte bütün AVM’lerdeki değişiklik ve bakanlığın yaptığı düzenleme:

ORTAK GELİR VE GİDERLER BELİRLENDİ

Alışveriş merkezleri arasındaki uygulama birliğinin sağlanması ve şeffaflığın artırılması amacıyla ortak kullanım alanlarından elde edilen gelirler ile bu alanlara ilişkin giderlerin kapsamı belirlendi. Bu çerçevede ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğalgaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım gibi ortak kullanım alanı giderleri ile alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderlerin ortak gider olduğu ve alışveriş merkezindeki işletmelerden yalnızca bu giderler için ortak gider katılım payı tahsil edilebileceği kabul edildi. Bundan böyle söz konusu giderlerin dışında kalan giderler ile ortak gider niteliğini haiz olup belgelendirilmeyen giderler için işletmelerden herhangi bir bedel talep edilemeyecek. Ayrıca ortak kullanım alanlarından elde edilen geçici kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet, baz istasyonu, ATM ve diğer ortak kullanım alanı gelirleri ile alışveriş merkezi yönetimlerince işletmelerden alınan gider avanslarından elde edilen her türlü gelir ortak gelir kabul edildi ve bu gelirlerin yalnızca ortak giderlerin karşılanmasında kullanılabileceği kurala bağlandı.

İŞLETMELERDEN ORTAK GİDER KATILIM PAYI ALINMASI ENGELLENDİ

Alışveriş merkezinin ortak gideri niteliğinde olmayan ve alışveriş merkezi maliki veya yönetimine ait giderler olduğu kabul edilen reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi giderler için alışveriş merkezindeki işletmelerden bundan böyle herhangi bir bedel tahsil edilemeyecek. Ancak, sözleşme serbestisi ilkesi doğrultusunda Yönetmelik değişikliğinden önce kurulan sözleşmelerde hüküm bulunması halinde bahse konu giderler için işletmelerden sözleşmeler yenileninceye ya da uzatılmış sayılıncaya kadar katılım payı tahsil edilebilecek. Yine Yönetmelik değişikliğinden önce kurulan sözleşmelerde yönetim giderlerinin alt kalemlerinin belirtilmediği durumda işletmelerden yalnızca alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderler için katılım payı tahsil edilebilecek.

ORTAK GELİR GİDER RAPORUNDAKİ ASGARİ STANDARTLAR BELİRLENDİ

Alışveriş merkezlerinde her yıl bir önceki yılın ortak gelir ve giderleriyle ilgili standart, gerçeğe uygun, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlandığı raporların oluşturulması zorunlu hale getirildi. Ortak gelir ve gider raporunun oluşturulmasına ilişkin muhtemel tereddütlerin ortadan kaldırılmasını teminen proaktif bir yaklaşımla raporda bulunması gereken asgari unsurlar açık ve detaylı şekilde belirlendi.