Editörün Seçtikleriİş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

Güzel haber geldi: Ehliyeti olan herkesi yakından ilgilendiriyor! 18-30 yaş arası dikkat

Kamu kurumunda memur olarak görev almak isteyenler için güzel haber geldi. B sınıfı sürücü ehliyeti olanlara müjde bugün duyuruldu. Kamuya personel alımı yapılıyor. Kadın erkek zabıta memur alım şartları da resmen açıkladı. Herhangi bir bölüm mezunu olan adayların belirtilen şartları taşıması halinde başvurabileceği personel alımında detaylar haberimizde..

Gelen son habere göre İstanbul Beykoz Belediyesi bünyesine zabıta memur alımı yapılacak. Yapılacak alımlarda adayların en az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olması gerektiği belirtildi. KPSS puan şartının olduğu alımda en az KPSS P93 puan türünde 70 ve üzeri puan alınması gerekiyor.

ÖZEL ŞARTLAR

Müracaat Koşulları

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum olmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlik durumunda askerlik ile ilişiği bulunmamak
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 7. Zabıta memuru alımı için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyece yapılacaktır.
 8. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

Başvuru esnasında; Adaylar, www.beykoz.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,
 2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilecektir),
 3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyece tasdik edilecektir),
 4. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 7. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyece tasdik edilecektir),
 8. Biyometrik fotoğraf 1 adet,( forma yapıştırılacak),

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmesi için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 19.09.2022-23.09.2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 saatleri arasında) Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

SINAV YERİ VE ZAMANI

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 11.10.2022-12.10.2022 tarihleri arasında Saat 09:00’da başlamak üzere Beykoz Belediye Başkanlığı Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz-İSTANBUL adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır.