Editörün Seçtikleriİş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanları

Bugün açıklandı: B sınıfı sürücü ehliyeti olanlar dikkat! Müjdeli haber geldi

Kamu kurumları personel alım ilanlarını yayımlamaya defam ediyor. Gelen son habere habere göre B sınıfı sürücü ehliyeti olanlara güzel haber verildi. B sınıfı sürücü ehliyeti olanlar arasından kamuya personel alımı yapılacak. Başvuru şartları da ayrıca açıklandı.

Belediyeler personel alımlarını duyurmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Zeytinburnu Belediyesi tahsildar ve bilgisayar işletmeni kadrosuna toplam da 5 memur alımı yapacağını duyurdu. Başvurular için adayların KPSS 70 puan almış olması gerekecek.

Kadrolara girebilmek için adaylar sözlü sınava alınacak. Peki, başvuru şartları neler? İşte detaylar..

ORTAK BAŞVURU ŞARTLARI

– Türk vatandaşı olmak.

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

– 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak

– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Tahsildar 1 Personel

-Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin; İktisat, İşletme, Maliye, Ekonomi ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi programlarının birinden mezun olmak.

– En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Bilgisayar İşletmeni 4 Personel

-.Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin; İktisat, İşletme, Maliye, Ekonomi ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi programlarının birinden mezun olmak.

– En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

-Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar belediyenin internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgelerle başvurularını dolduracaktır. (www.zeytinburnu.istanbul)

– Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

– Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği yada e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir)

– KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı,

– Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir)

– Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,

– 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

– Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir)

– Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir)

– Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Elektronik ortamda yada iadeli taahhütlü posta yoluyla başvurularını yapan adaylar, fotokopisi yollanan belgelerin sınav tarihine kadar asıllarını belediyeye ibraz etmek zorundadır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Adaylar başvurularını 03/10/2022 gününden 07/10/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İstanbul adresindeki Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Elektronik ortamda ise başvurular başvuru tarihleri içerisinde belediyenin yaziisleri@zeytinburnu.bel.tr mail adresine yapılacaktır

SINAV YERİ VE TARİHİ

Memur alımı için 25/10/2022 tarihinde saat 09.30’da başlamak üzere Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No: 5 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde bulunan belediyenin ana hizmet binasında Sözlü Sınav yapılacaktır.

SINAV KONULARI

– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

– Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

– Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.