Editörün Seçtikleriİş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımına başladı: Daimi alım yapılacak! En az ilkokul mezunları başvurabilecek

Devlet Su İşleri (DSİ) İŞKUR üzerinden işçi alımına başladığı duyuruldu. Alımların daimi olarak yapılacağı belirtilirken, başvuracak adayların en az ilkokul en fazla lise mezunu olması gerektiği ifade edildi. DSİ personel alım detayları ve başvuru ekranı haberimize eklendi.

DSİ personel alım ilanına ilişkin detayları açıklandı. Alımların şu an için sadece eski hükümlü ya da terörle mücadelede yararlanan (TMY) kişiler için olduğu belirtildi. Kura sistem ile yapılacak alımda kurada adı çıkan adaylar daha sonradan sınava alınacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,
 3. 18 yaşını doldurmuş olmak ve 30 yaşını doldurmamış olmak,
 4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,
 5. Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),
 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
 7. Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.
 8. Adaylardan çalışmalarına engel olmadığını bildirir tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınmış Sağlık Raporu istenilecektir. (Sınavda başarılı olup atananlar Düz işçi unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.)
 9. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.
 10. Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bölge Müdürlüğünün internet sitesinin (bolge09.dsi.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 11. İŞKUR tarafından gönderilen; talep şartlarına uygun aday sayısı, alım yapılacak açık iş gücü sayısının dört katından fazla olması durumunda; 4 asıl ve 4 yedek adayı belirlemek için 13.10.2022 tarihinde, saat 14:00’ de, DSİ 9. Bölge Müdürlüğünün Toplantı Salonu’nda(Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No:140 Merkez/ELAZIĞ) kura çekimi yapılacaktır. Adaylar talep etmeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.
 12. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Bölge Müdürlüğünün internet sitesinin (bolge09.dsi.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 13. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bölge Müdürlüğünün internet sitesinin (bolge09.dsi.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 14. En az ilköğretim, en fazla Ortaöğretim(Lise ve dengi okul) mezunu olmak
 15. Bu iş ilanının yayınlandığı tarih itibariyle Elazığ İli ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Adaylar başvurularını online olarak İŞKUR üzerinden yapabilecektir. Başvurular 19 Ekim 2022 gününe kadar devam edecektir.

İlan Numarası: 00007077042

BAŞVURU SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN