Editörün Seçtikleriİş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

KPSS 70 ve üzeri puan alanlara müjde! Devlet kurumuna düz memur alımı yapılacak: Boş kadrolara düz memur alınacak

Kamu kurumlarının personel alımlarını yakından takip edenler için flaş bir ilan yayımlandı. Buna göre KPSS 70 ve üzeri alanlara güzel haber geldi. Devlet kurumuna düz memur alımı yapılacak. Boş kadrolara memur alımının yapılacağı açıklandı. BUSKİ memur alım detayları ve başvuru şartları haberimizde..

Yayımlanan personel alım ilanına göre Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesine personel alımı yapılacak. Açıktan atama yolu ile kadın erkek memur alınacak. Başvurular Aralık ayında başlayacak.

BOŞ KADROLARA MEMUR ALIMI YAPILACAK

Yayımlanan personel alımına ilişkin, “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır” ifadesi kullanıldı.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen boş memur kadro unvanları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş memur kadro unvanlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

  1. a) Türk vatandaşı olmak.
  2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  3. c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  5. d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
  6. e) İlan edilen kadro unvanları için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

  1. a) İlan edilen kadro unvanları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadro unvanları karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  2. b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 12/12/2022 – 16/12/2022 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok No:6/3 Osmangazi/BURSA yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna müracaatlarını yapabileceklerdir.