Editörün Seçtikleriİş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

KPSS 55 puanla memur alımı yapılacak: Kadın erkek başvuru yapabilecek! İkamet şartı da yok

Kamu personel alım ilanlarını yakından takip edenler için yeni bir ilan yayınlandığı açıklandı. Gelen bir son dakika haberine göre KPSS 55 puanla memur alım yapılacak. Kadın erkek herkesin başvurabileceği memur alımında ikamet şartının olmadığı açıklandı.

Belediye memur alımı yapacak. Yapılacak alıma dair başvuru şartları resmen belli oldu. Alımların Niğde ilinde bulunan Aktaş ilçesine yapılacağı açıklandı. Başvuru için 2022 KPSS puanı şartı arayan kurum, adaylardan B sınıfı sürücü ehliyet şartını da aradığını belirtti.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 1. a) Türk vatandaşı olmak.
 2. b) Kamu haklarından mahrum olmamak.
 3. c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. ç) Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği olmamak
 5. d) İşini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı olmamak.
 6. e) Daha önce çalışmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kurumdan veya belediyenin resmi web sayfasından www.aktas.bel.tr alınacak başvuru formu ile beraber aşağıdaki evraklar teslim edilecek.

 1. a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumca onaylanmak üzere fotokopisi.
 2. b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumca tasdik edilebilir).
 3. c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumca tasdik edilebilir).
 4. ç) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 5. d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 6. e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
 7. f) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 8. g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyece onaylanabilir.)

BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar başvurularını 12-14 Aralık 2022 tarihleri arasında müracatlarını yapabilecektir.

Başvurular, Elektronik ortamda, Belediyenin www.aktas.bel.tr internet adresine,

Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Aktaş Belediyesi Cumhuriyet Mah. Belediye Cad. No:1 Aktaş Belediyesi NİĞDE adresine gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediye sorumlu olmayacaktır.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilecektir.)