Mevzuat

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

 Kalkınma Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)’ndan:

               TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE
             DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/8/2014 tarihli ve 29082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Giriş sınavı sonuçları, Kurumun internet sayfasında ilan edilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir