Editörün Seçtikleriİş İlanlarıKamu PersonelleriKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Kamuda günde 5 saat çalışmak isteyenler: KPSS şartsız en az lise mezunu personel alımı başladı! Kadın ve erkek personel alınacak

Kamuda çalışmak isteyenler için yeni bir personel alım ilanı yayımlandı. Gelen son habere göre Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı yapacak. Günde 5 saat çalışmak isteyenler için personel alım detayları açıklandı. En az lise mezunu adayların başvurabileceği personel alımı için hem kadın hem de erkek personellerin işe alınacağı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre 1 erkek ve 1 kadın KPSS şartsız 2 canlı model alımı yapılacak. Başvurular ise bugün başladı.

GÜNDE 5 SAAT ÇALIŞILACAK

Alımların Üniversitenin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yapılacak. 2023 yılı içerisinde geçerli olmak üzere ve günde 5 saati geçmemek kaydı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşe toplam da 2 kişi alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum olmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek aday için askerlik ile ilişiği olmamak

e) İşini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.

f- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

g- En az lise mezunu olmak

h- Vücut bütünlüğüne sahip olmak

ı- Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olması (Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekmekte olup göreve başlaması uygun görülen adaylardan istenecektir)

j- Arşiv araştırması olumlu olmak

BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar başvurularını 19 Ocak-2 Şubat 2023 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlık binasına istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen yapacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Öğrenim Belgesi (Aslı / Fotokopisi ve E-Devlet sistemi üzerinden alınan barkodlu/karekodlu belge)

Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Askerlik durum belgesi ve güncel adli sicil kaydı

Başvuru Formu

1 adet güncel vesikalık fotoğraf

Sağlık kurul raporu (Göreve başlaması uygun görülen adaylardan istenecektir)

MÜLAKATIN YERİ VE ZAMANI

Mülakat 6 Şubat 2023’te Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda saat 09.00’da yapılacaktır.

Sonuçlar 8 Şubat 2023 tarihinde açıklanacak.