Editörün Seçtikleriİş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

Kamuya ehliyetli memur alımı yapılacak: İkamet şartı aranmıyor! En az lise mezunu

Kamu personel alımlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Gelen bir son dakika haberine göre kamuya ehliyetli memur alımı yapılacak: İkamet şartı aranmıyor! En az lise mezunu adayların başvurabileceği zabıta memur alımı için adayların taşıması gereken şartlar ve ilan detayları ayrıca açıklandı.

En az lise mezunları arasından kamuya zabıta memuru alınacak. İstanbul Esenler Belediyesi’ne yapılacak olan personel alımı için detaylar belli oldu. İşte başvuru şartları ve tarihi

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Ön lisans mezunları (KPSS P93 puan türü, en az 70 puan)

Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler, ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Lise mezunları (KPSS P94 puan türü, en az 70 puan)

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

– Türk vatandaşı olmak.

– Kamu haklarından mahrum olmamak

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

– İşini yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı olmamak

– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

– Zabıta kadrosuna başvuru yapabilmek için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Ölçümler belediye tarafından yaptırılacak)

– Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar, belediyenin internet sayfası olan www.esenler.bel.tr adresi üzerinden alacağı başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgelerle beraber başvuru yapacak.

– Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi.

– Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir.)

– Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir.)

– KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

– 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)

– Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir)

BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamaya katılmak isteyen adaylar başvurularını 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında (saat 09.00-16.30 arası) şahsen Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapacak ve istenen belgeleri teslim edecek.

SINAV YERİ VE ZAMANI

Başvuruları geçerli olan adaylar için sözlü ve uygulamalı sınav 20/02/2023-24/02/2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü ve Uygulamalı Sınav Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde bulunan Belediyenin ana hizmet binasında yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 06/02/2023 tarihinde Belediyemizin www.esenler.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.