Editörün SeçtikleriEkonomiGündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ek ödeme kararı yayımlandı! Son dakika Resmi Gazete kararı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında önemli bir karar yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile ek ödeme kararı yayımlandı. Son dakika Resmi Gazete kararı duyuruldu. İşte detaylar ve Resmi Gazete bugün kararı..

Resmi Gazete 1 Şubat 2023 tarihinde 32091 sayısı ile yayımlandı. www.resmigazete.gov.tr adresi üzerinden yayımlanan Resmi Gazete kararları  şu şekilde:

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7435 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7436 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6781)

YÖNETMELİKLER

–– Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Basın İlân Kurumu İlân Portalı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği

–– Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/7)

–– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihli ve 2019/35114 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/11/2022 Tarihli ve 2018/21380 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2022 Tarihli ve 2019/7314 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2022 Tarihli ve 2019/26238 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/18481 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri