Editörün Seçtikleriİş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

Bakanlık bugün duyurdu: En az lise mezunu KPSS’siz kadrolu personel alıyor! Başvurular İŞKUR üzerinden

Kamu kurumunda kadrolu olarak görev almak isteyenler için yeni personel alımları yayımlanmaya devam ediyor. Gelen son habere göre 13 Mart personel alımlarına bir yenisi eklendi. Bakanlık en az lise mezunları arasından kadrolu olarak personel alacağını açıkladı. Başvurular bugün başladı 17 Mart tarihine kadar devam edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimde görevlendirmek üzere en az 11 kadrolu personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuruda bulunmak isteyenler için başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı açıklandı.

ALIM YAPILACAK MESLEKLERİN LSİTESİ

ALIM YAPILAN KADROLAR VE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURULAR İŞKUR’DAN

Başvuruda bulunmak isteyenler için başvuruların İŞKUR üzerinden 13 Mart ile 17 Mart tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,