Personel Alımı

Bursa Teknik Üniversitesi’nden 6 Sözleşmeli Personel Alımı

Bursa Teknik Üniversitesi, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle büro memuru statüsünde 6 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları, tarihleri ve pozisyonlar haberimizde.

Başvuru Tarihleri

Başvuru başlangıç tarihi 14 Ağustos 2023 Pazartesi, son başvuru tarihi 28 Ağustos 2023 Pazartesi olarak belirlendi. Başvuru sonuçları 01 Eylül 2023 Cuma günü Üniversitenin resmi internet sitesi [www.btu.edu.tr] adresinden ilan edilecek. Kazanan adayların en son evrak teslim tarihi ise 15 Eylül 2023 Cuma Saat 17.00 olarak açıklandı.

Başvuru Şekli ve Yeri

Başvurular şahsen Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına yapılacak. Posta, faks, e-mail veya başka yolla yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak. Adaylar sadece ilan no belirterek tek bir ünvana başvuru yapabilecekler. Birden fazla ünvana başvuru yaptığı tespit edilen adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacak olan adayların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekiyor:

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

Adayların açık öğretim hariç herhangi bir örgün öğretim kurumunda öğrenci olmaması gerekmektedir.

Adayların herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan ihraç edilmemiş olması gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Özel Şartlar

Başvuru yapacak olan adayların aşağıda belirtilen pozisyonlara göre mezuniyet, sertifika ve iş deneyimi şartlarını sağlamaları gerekmektedir:

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi programların herhangi birinden mezun,

Herhangi bir lisans mezunu olmak, Resmi kurumlardan alınmış Sosyal Medya Eğitimi sertifikasına sahip olmak, SGK tescil ve hizmet dökümü ile belgelendirmek şartıyla Habercilik alanında en az 5(beş) yıl iş deneyimine sahip,

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak, Resmi kurumlardan alınmış Animasyon ve Photoshop sertifikalarına sahip olmak, Resmi Kurumlardan Haber Yazma Tekniği ve İnternet Gazeteciliği eğitimlerini almış,

İnsan Kaynakları lisans mezun olmak, SGK tescil ve hizmet dökümü ile belgelendirmek şartıyla en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak, Etkili iletişim teknikleri ve Etkili sunum teknikleri sertifikalarına sahip,

Mesleki veya Teknik Liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Görüntü ve Ses Sistemleri dalından mezun,

Meslek Liselerinin Servis alanı/dalı mezunu olmak ya da herhangi bir Ortaöğretim kurumu mezunu olup Servis Elemanı, Garson veya Komi olarak çalışmış olduğunu belgelendiren.

Başvuru Belgeleri

Başvuru yapacak olan adayların aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir:

  • Başvuru formu (Üniversitenin internet sitesinden temin edilecektir.)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
  • 2022 KPSS sonuç belgesinin çıktısı
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
  • Adli sicil kaydı
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Sertifika ve iş deneyimini gösterir belgeler

Başvuru yapacak olan adayların bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. Bursa Teknik Üniversitesi’nde çalışmak isteyenler için harika bir fırsat. Başvurularınızda başarılar dileriz.