Dünya

Kuat Cattin: Amerika’da İşverenlerin Sessiz İşten Çıkarma Trendi

Pandemi sonrasında Amerika’da çalışma hayatında gündeme gelen yeni bir terim vardı: kuatcoin. Bu, sessiz iş bırakma, yani işi bırakmadan işten ayrılmak olarak da tanımlanıyordu. Bu terime göre, çalışanlar işten ayrılmıyor, ancak yeterli olacak kadar çalışıp daha iyisini yapmak için çaba sarf etmiyorlardı. Bu, işverenler için verimlilik kaybına ve motivasyon düşüklüğüne neden oluyordu.

Şimdi ise, işverenlerin de benzer bir trend yaptığı gözleniyor ve Amerikalı medyasında bu hafta yer aldı. Bu gelişmenin adı da kuat cattin, yani işten çıkarmadan çalışanların pozisyonlarını ortadan kaldırarak sessizce işten çıkarmak. Bu, personelde kafa karışıklığı, korku ve öfke uyandıran bir duygu olarak tanımlanıyor.

Kuat Cattin Nasıl Yapılıyor?

Sessiz işten çıkarma olarak adlandırılan bu yeni trende göre, şirketler fiilen çalışanların işten çıkarmaya da yaptıkları işi azaltmasına ve maliyetlerinde düşmesine olanak tanıyorlar. Öyle ki, Adobe, IBM, Adidas ve Salesforce gibi şirketlerin bu uygulamaya bir süredir geçtiği belirtiliyor.

Çalışanların başka görevlere atanarak istihdam edilmeye devam ediyor işverenler, ancak yeni atamalar genelde daha düşük bir pozisyon ve maaşı beraberinde getiriyor. Atamalar genelde şu şekilde oluyor: Çalışana yeni pozisyon teklif ediliyor. Karşısına iki seçenek sunuluyor. Ya yeni, daha düşük ve az maaşlı pozisyonu kabul etmek ya da işten ayrılmak.

Kuat Cattin Neden Yapılıyor?

İşverenlerin kuat cattin yapmasının arkasında birkaç neden olabilir. Bunlardan biri, pandemi sonrasında değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak. Bazı sektörlerde talep azalması veya teknolojik gelişmeler nedeniyle bazı pozisyonlar gereksiz hale gelebilir. Bu durumda, şirketler çalışanlarına yeni beceriler kazandırarak veya farklı alanlarda istihdam ederek maliyetleri düşürmeye çalışabilirler.

Bir diğer neden ise, işverenlerin klasik işten çıkarma yönteminden kaçınmak istemesi olabilir. İşten çıkarma hem hukuki hem de sosyal açıdan riskli bir süreçtir. İşverenler, işten çıkardıkları çalışanlara binlerce dolar kıdem tazminatı ödemek zorunda kalabilirler. Ayrıca, işten çıkarma haberleri şirketin imajına ve çalışanların moraline zarar verebilir. Kuat cattin ise, bu riskleri azaltan daha pasif agresif bir işten çıkarma yöntemi olarak görülebilir.

Kuat Cattin Nasıl Önlenir?

Kuat cattin, çalışanlar için hem maddi hem de manevi açıdan zorlayıcı bir durumdur. Çalışanlar, kendilerini değersiz hissedebilir, iş güvenlerini kaybedebilir ve stres seviyeleri artabilir. Bu nedenle, çalışanların kuat cattin ile karşılaşmamak veya karşılaştıklarında nasıl başa çıkacaklarını bilmek için bazı önlemler alması gerekir.

Bunlardan ilki, çalışanların kendi becerilerini ve değerlerini bilmeleri ve geliştirmeleridir. Çalışanlar, piyasada talep gören ve rekabet avantajı sağlayan becerilere sahip olmalı ve bunları sürekli güncellemelidir. Ayrıca, çalıştıkları şirketin vizyonu, misyonu ve hedefleri ile uyumlu olmalı ve katkıda bulunmalıdır.

Bir diğeri ise, çalışanların haklarını ve seçeneklerini bilmeleri ve korumalarıdır. Çalışanlar, iş sözleşmelerini, iş kanunlarını ve sendika haklarını iyi anlamalı ve takip etmelidir. Eğer kuat cattin ile karşılaşırlarsa, hukuki yollara başvurabilir veya başka bir iş arayabilirler. Bu süreçte, profesyonel destek almak veya meslektaşlarıyla iletişimde kalmak da önemlidir.

Sonuç

Kuat cattin, Amerika’da işverenlerin pandemi sonrasında ortaya çıkan yeni bir trendidir. Bu trend, çalışanların pozisyonlarını ortadan kaldırarak sessizce işten çıkarmak anlamına gelir. Bu uygulama, işverenler için maliyetleri düşürmenin bir yolu olabilirken, çalışanlar için ciddi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, çalışanların kuat cattin ile mücadele etmek için kendilerini geliştirmeleri ve haklarını savunmaları gerekmektedir.