Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Program’ı Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Program (OVP) 2023-2026’yı basına tanıttı. OVP, 500018 sayılı yasayla birleştirilen Orta Vadeli Plan (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) olarak bilinen iki belgeyi tek bir çatı altında topluyor. OVP, Eylül ayının ilk hafta sonuna kadar yayınlanması gereken ancak geçmiş yıllarda geciken bir belge olarak dikkat çekiyor.

OVP’nin İçeriği

OVP, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik vizyonunu ortaya koyan bir belge olarak nitelendiriliyor. OVP’nin içeriği şu şekilde özetlenebilir:

  • Kalkınma planları: OVP, 12. Kalkınma Planı (2024-2028) ile uyumlu olarak hazırlandı. 12. Kalkınma Planı, Türkiye’nin 2028 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği ekonomik ve sosyal hedefleri belirliyor.
  • Stratejik planlar: OVP, kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarını da kapsıyor. Stratejik planlar, kurumların misyon, vizyon, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeriyor.
  • Makroekonomik politikalar: OVP, genel ekonomik koşullara ve gerekli doğrultusunda makroekonomik politika ilkelerini belirliyor. OVP, üç yıl için istihdam, büyüme, enflasyon, cari açık, bütçe açığı gibi temel ekonomik göstergeleri tahmin ediyor.
  • Temel ekonomik politikalar: OVP, ekonomik istikrar ve kalkınma için gerekli olan temel ekonomik politikaları ortaya koyuyor. OVP, vergi politikası, maliye politikası, para politikası, dış ticaret politikası gibi alanlarda yapılması planlanan reform ve düzenlemeleri içeriyor.

OVP’nin Hayata Geçirilmesi

OVP’nin hayata geçirilmesi için Ekim ayında bir torba yasa gündeme gelecek. Torba yasa ile OVP’de belirtilen hedeflere ulaşmak için yeni vergiler ve vergi yapılarında değişiklikler öngörülüyor. Torba yasa ile ayrıca bütçe açığına merhem olabilecek bazı düzenlemeler de yapılacak.

OVP’nin resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte bütçe süreci de başlayacak. Bütçe sürecinde OVP’de belirlenen hedefler doğrultusunda kamu harcamaları ve gelirleri planlanacak.