Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Orta Vadeli Program açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili açıklamalarda bulundu. OVP’nin 2023-2025 yıllarını kapsadığını belirten Erdoğan, ekonomik büyüme, enflasyon, istihdam, deprem bölgesi ve diğer konularda önemli hedefler ortaya koydu.

Ekonomik büyümeden taviz vermeyeceğiz

Erdoğan, OVP’nin ekonomik büyümeden taviz vermeyeceklerini vurguladı. Yüksek katma değerli yatırımların önünü açarak ve finansmanını kolaylaştırarak sağlıklı büyüme sağlayacaklarını söyledi. Üç yıllık dönemde, ekonomik büyümede dengelenmeyi, yüksek katma değerli özel sektör yatırımlarının öncülüğünde ortalama yüzde 4,5 büyümeyi hedeflediklerini ifade etti. OVP sonunda 1,3 trilyon doları aşan büyüklük ve 14 bin 855 dolara çıkan fert başına milli gelirle yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmeyi öngördüklerini kaydetti.

Enflasyon sorununu gündemden kaldıracağız

Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirtti. Orta Vadeli Programda uygulayacakları politika sepetiyle enflasyon sorununu ülkenin gündeminden kaldıracaklarını söyledi. Fiyat istikrarının sağlanması için para politikasında şeffaflık ve öngörülebilirliği artıracaklarını, mali disiplinden taviz vermeden bütçe dengesini koruyacaklarını ifade etti. Kur Korumalı Mevduat sistemlerinin kur istikrarını sağlamada önemli katkı sağladığını vurgulayan Erdoğan, bu mevduatların Türk Lirası mevduatlara dönüşmesinin yolunu açacaklarını bildirdi.

İstihdamda rekor artış hedefliyoruz

Erdoğan, istihdamın artırılması için çalıştıklarını dile getirdi. İstihdamın yıllık ortalama 909 bin, toplamda 2,7 milyon kişi artmasını, işsizlik oranının tek haneli rakamlarda gerçekleşmesini hedeflediklerini söyledi. İstihdam teşvikleri ve aktif işgücü programlarıyla işsizlikle mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Genç nesillere nitelikli eğitim imkanları sunarak işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun yetişmelerini sağlayacaklarını ifade etti.

Deprem bölgesine tarihi kaynak ayıracağız

Erdoğan, deprem bölgesinde yaşanan tahribatın ortadan kaldırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ek bütçe ile bölgeye 762 milyar lira ayırmış olduklarını hatırlatan Erdoğan, 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak ayıracağını duyurdu. Döneminin tamamında yaklaşık 3 trilyon lira kaynağın deprem bölgesi için kullanılmış olacağını bildirdi. Deprem tahribatını ortadan kaldırıp dengeli ekonomik büyümeyle istihdamı artırmak, enflasyonu tek haneye düşürüp gelir dağılımını iyileştirmek öncelikleri olduğunu vurguladı.

Dış ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendireceğiz

Erdoğan, dış ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için çalıştıklarını kaydetti. İhracatı 300 milyar doların, turizm gelirlerini 70 milyar doların üzerine çıkartarak, mal ve hizmet ihracatı gelirlerini tarihi seviyelere ulaştıracaklarını söyledi. Avrupa Birliği ile ticaretimize yeni bir boyut kazandırmak üzere Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını belirtti. Bürokratik ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirerek, doğrudan yatırımları ülkemize çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kamu yatırım ve harcamalarında verimliliği artıracağız

Erdoğan, kamu yatırım ve harcamalarında verimliliği artırmak için adımlar attıklarını dile getirdi. Kamu yatırım projelerini gözden geçirerek, ekonomiye hızla kazandırılabilecek projelere öncelik vereceklerini söyledi. Kamu harcamalarında periyodik gözden geçirmelerle verimsiz harcama programlarını tasfiye ederek, kaynakların öncelikli alanlara tahsisini sağlayacaklarını bildirdi. Konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanını artıracağını ifade etti.

Hiç kimseye ön yargılı yaklaşmıyoruz

Erdoğan, OVP’nin hazırlanmasında hiç kimse ve fikre ön yargılı yaklaşmadıklarını söyledi. Kimden geldiğine bakmadan, ülkemizin faydasına olacak her türlü öneriyi hayırhahlıkla değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti. Fırsatçılara yönelik denetimlerin devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, kimi sektörlerde oluşan fiyat köpüğünün indiğine ve piyasanın dengesini bulmaya başladığına şahit olduklarını kaydetti. Hükümet olarak Orta Vadeli Program’a desteğinin tam olduğunu özellikle ifade etti.

Sonuç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program’ın ülkenin geleceği için önemli bir yol haritası olduğunu söyledi. Daha güçlü, güvenli ve müreffeh Türkiye hedefi doğrultusunda, ekonomideki ilk yol haritamızı Orta Vadeli Programla ortaya koyduklarını duyurdu. OVP’nin hayata geçirilmesi için tüm kurumların işbirliği içinde çalışacağını belirtti. OVP’nin hayırlara vesile olmasını diledi.