Ekonomi

Orta Vadeli Program’ı (2024-2026) açıkladı: Erdoğan, ekonomideki yol haritasını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Program’ı (2024-2026) açıklarken, Türkiye Yüzyılı vizyonunun ekonomik perspektifini de yerli ve yabancı yatırımcılarla paylaştı. Erdoğan, programda temel ilkeler, politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklerin yanı sıra yapısal dönüşüm ve reform adımlarının da yer aldığını belirtti.

Enflasyonla mücadelede ilave tedbirler alındı

Erdoğan, dünyada son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyonun, doğal olarak Türkiye’nin de sorunu olduğunu belirterek, enflasyonla mücadelede enerji fiyatlarında sübvansiyonlar, kira artışlarına tavan fiyatı uygulaması ve fırsatçılara yönelik denetimler gibi ilave tedbirler aldıklarını söyledi. Erdoğan, kimi sektörlerde oluşan fiyat köpüğünün indiğine ve piyasanın dengesini bulmaya başladığına şahit olduklarını ifade etti.

Merkez Bankası rezervleri güçlü seyrini sürdürüyor

Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin 117,3 milyar dolar seviyesindeki güçlü seyrini sürdürdüğünü, sermaye piyasalarının hem arz hem de talep tarafında gelişimini devam ettirdiğini kaydetti. Erdoğan, hane halkı borçluluğunda Türkiye’nin, gelişmekte olan ülke ortalamalarına göre oldukça düşük bir riskliliğe sahip olduğunu vurguladı.

Bütçe disiplini devam ediyor

Erdoğan, 2022’nin milli gelire oranla yüzde 1’lik bütçe açığıyla kapatıldığını hatırlatarak, bütçe disiplininin deprem felaketine daha etkin müdahale etmelerini sağladığını dile getirdi. Erdoğan, karşı karşıya oldukları çeşitli zorluklara rağmen hedeflerine ulaşma noktasında en küçük bir şüpheleri olmadığını söyledi.

Orta Vadeli Program kapsamlı bir yol haritası

Erdoğan, Orta Vadeli Program’ın aynı zamanda 2024-2026 döneminde Türk ekonomisi için kapsamlı bir yol haritası teşkil ettiğini vurgulayarak, “Orta Vadeli Program’la, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ekonomik perspektifini de yerli ve yabancı yatırımcılarla paylaşmış oluyoruz. İş dünyamızın ve tüm kesimleriyle toplumumuzun destekleriyle Orta Vadeli Program’ın ülkemiz ekonomisine en üst düzeyde katkı sağlamasını diliyorum. Hükümet olarak, Orta Vadeli Program’a desteğimizin tam olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.” dedi.

Erdoğan, ekonomideki ilk yol haritasının Orta Vadeli Program’la ortaya konulduğunu belirterek, programda hiçbir sorunun görmezden gelinmediğini, önceki dönemden farklı olarak yeni programda yapısal dönüşümlere özel bir başlık açıldığını söyledi. Erdoğan, temel konuların bir takvimle programın önemli bir parçasına dönüştürüldüğünü kaydetti.

Yedi temel alanda öncelikli reform adımları

Erdoğan, büyüme ve ticaretten fiyat istikrarı ve finansal istikrara, beşeri sermaye ve istihdamdan yeşil ve dijital dönüşüme, afet yönetiminden kamu maliyesi ile iş ve yatırım ortamına yedi temel alanda öncelikli reform adımlarını belirlediklerini dile getirdi. Erdoğan, “Program döneminde ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Yüksek katma değer odaklı yatırımların önünü açarak ve finansmanını kolaylaştırarak, sağlıklı ve kaliteli bir büyüme sağlayacağız. Bununla birlikte sıkı para politikasının da desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşürecek, cari işlemler dengesini iyileştireceğiz.” diye konuştu.