Ekonomi

Evi olmayanlara 200.000 TL’ye kadar nakit desteği verilecek!

Ev kiraları artarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, barınma yardımı adı altında yeni bir sosyal yardım paketini açıkladı. Buna göre aşağıda belirtilen koşulları sağlayan tüm ailelere 200 bin TL’ye kadar nakit yardımı yapılacak.

Bu barınma yardımları için başvurular 20 Eylül 2023 tarihi itibari ile başladı ve başvurular E-devlet üzerinden veya SYDV şubelerinden yapılabilecek. Peki, bu barınma yardımından kimler faydalanabilir? Kimlere ne için ve ne kadar para verilecek? Barınma Yardımları nedir, kimler faydalanabilir, nasıl başvurulur ve ne kadar destek verilir? Bu soruların cevaplarını bu haberde bulabilirsiniz.

Afet ve acil durumlar, insanların hayatlarını ve mal varlıklarını tehdit eden olaylardır. Bu gibi durumlarda, devlet vatandaşlarına çeşitli yardımlar sağlamaktadır. Bunlardan biri de Barınma Yardımlarıdır.

Barınma Yardımları Nedir?

Barınma Yardımları, afet kapsamında vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.

Barınma Yardımları, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve bu kanuna dayanarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir.

Barınma Yardımları, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitelerini arttırmak ve sosyal devlet ilkesini hayata geçirmek amacıyla verilmektedir.

Barınma Yardımlarından Kimler Faydalanabilir?

Barınma Yardımlarından faydalanmak için bazı şartlar vardır. Bunlar şunlardır:

 • İhtiyaç duyulması halinde 10 hane ile 100 hane arasındaki haneleri etkileyen afet ve acil durum halinde 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık durumuna bakılmaksızın afet ve acil durum halinin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde barınma yardımı talebinde bulunan kişiler faydalanabilmektedir.
 • Afet ve acil durum halinin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde barınma yardımına başvuran kişilerin, başvuru tarihinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Barınma yardımına başvuran kişilerin, afet ve acil durum halinin gerçekleştiği yerde ikamet ediyor olması veya ikamet ettikleri yerin afet veya acil durum halinden etkilenmiş olması gerekmektedir.
 • Barınma yardımına başvuran kişilerin, afet veya acil durum halinden dolayı evlerinin tamamen veya kısmen yıkılması veya kullanılamaz hale gelmesi gerekmektedir.
 • Barınma yardımına başvuran kişilerin, afet veya acil durum halinden dolayı ev eşyalarının tamamen veya kısmen zarar görmesi gerekmektedir.
 • Barınma yardımına başvuran kişilerin, afet veya acil durum halinden dolayı evlerini terk etmek zorunda kalmaları gerekmektedir.

Barınma Yardımına Nasıl Başvurulur?

Barınma Yardımına başvurmak için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir:

 • Afet veya acil durum halinin gerçekleştiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) başvurmak.
 • Başvuru formunu doldurmak ve gerekli belgeleri teslim etmek. Gerekli belgeler şunlardır:
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Afet veya acil durum halinin gerçekleştiği yerde ikamet ettiğine dair belge
  • Afet veya acil durum halinden dolayı evinin yıkıldığına veya kullanılamaz hale geldiğine dair belge
  • Afet veya acil durum halinden dolayı ev eşyalarının zarar gördüğüne dair belge
  • Afet veya acil durum halinden dolayı evini terk ettiğine dair belge
 • SYDV tarafından başvurunun değerlendirilmesini beklemek. Değerlendirme sonucunda barınma yardımına hak kazanan kişilere yazılı olarak bildirim yapılacaktır.
 • Barınma yardımının verilme şekline göre, ayni veya nakdi olarak yardım almak. Ayni yardım, ev onarımı, prefabrik ev yapımı, betonarme ev yapımı veya ev eşyası alımı şeklinde olabilir. Nakdi yardım, bu hizmetlerin bedelinin ödenmesi şeklinde olabilir.

Barınma Yardımının Miktarı Ne Kadardır?

Barınma Yardımının miktarı, afet veya acil durum halinin niteliğine, başvuran kişinin ihtiyacına ve muhtaçlık durumuna göre değişmektedir. Ancak genel olarak şu şekilde belirlenmektedir:

 • Ev onarımlarında 75.000 TL’ye kadar
 • Prefabrik ev yapımlarında 150.000 TL’ye kadar
 • Betonarme ev yapımlarında 200.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Barınma Yardımları, afet ve acil durumlarda vatandaşların yanında olan bir sosyal devlet uygulamasıdır. Bu yardımlardan faydalanmak için gerekli şartları taşıyan ve ihtiyaç duyan kişilerin başvurmaları gerekmektedir. Barınma Yardımları ile vatandaşların mağduriyetleri giderilmeye ve yaşam standartları yükseltilmeye çalışılmaktadır.