Ekonomi

Avro Bölgesi’nde Hizmet ve Sanayi Sektörlerinin Güven Göstergeleri Piyasa Beklentilerini Aştı

Avro Bölgesi’nde hizmet ve sanayi sektörlerinin güven göstergeleri Eylül 2023’te piyasa beklentilerini aştı. Bu makalede, bu göstergelerin sonuçları ve gelecek tahminleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Avro Bölgesi’nde hizmet ve sanayi sektörlerinin güven göstergeleri, Eylül 2023’te piyasa beklentilerini aştı. Bu, bölgenin ekonomik toparlanmasının devam ettiğine işaret ediyor.

Hizmet Sektörü Güven Göstergesi

Avro Bölgesi’nde hizmet sektörü güven göstergesi, Eylül 2023’te bir önceki aydaki 4,3’ten 4,0’a geriledi ancak piyasanın 3,5 olan beklentilerini aştı. Bu, öncelikle geçmiş talebe ilişkin daha kötümser görüşler nedeniyle Ekim 2022’den bu yana en düşük seviyeyi işaret etti.

Ancak bunlar, talep beklentilerindeki iyileşmeyle neredeyse tamamen dengelendi. Yöneticilerin geçmiş iş durumuna ilişkin değerlendirmeleri büyük ölçüde değişmedi.

Hizmet sektörü güven göstergesi, hizmet sektörünün ekonomik faaliyetine ilişkin yöneticilerin değerlendirmelerini ve beklentilerini yansıtır. Bu gösterge, Avro Bölgesi’nin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan hizmet sektörünün performansını ölçer.

Küresel makro modelleri ve analistlerin beklentilerine göre, Avro Bölgesi’nde Hizmetler Duyarlılığının bu çeyreğin sonunda 2,50 puan olması bekleniyor. Ekonometrik modellerimize göre, uzun vadede Euro Alanı Hizmet Duyarlılığının 2024 yılında 9,00 puan, 2025 yılında ise 5,00 puan civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Sanayi Sektörü Güven Göstergesi

Avro Bölgesi’nde sanayi güven göstergesi, bir önceki aydaki 36 ayın en düşük seviyesi olan -9,9’dan Eylül 2023’te -9,0’a yükseldi ve piyasa beklentisi olan -10,5’i aştı. Üreticilerin üretim beklentileri üst üste ikinci ayda da iyileşti ve nihai ürün stoklarının çok yüksek olduğu yönündeki değerlendirmeler azaldı. Ancak genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesine ilişkin görüşler kötüleşmeye devam etti.

Güven göstergesinde yer almayan sorulardan ihracat sipariş defterlerinin değerlendirilmesi nispeten istikrarlı kalırken, geçmiş üretim gelişmelerine ilişkin görüşler de önceki aya göre daha az olumsuz oldu.

Sanayi sektörü güven göstergesi, sanayi sektörünün ekonomik faaliyetine ilişkin üreticilerin değerlendirmelerini ve beklentilerini yansıtır. Bu gösterge, Avro Bölgesi’nin GSYİH’sının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan sanayi sektörünün performansını ölçer.

Küresel makro modelleri ve analistlerin beklentilerine göre, Euro Bölgesi’nde Sanayi Duyarlılığının bu çeyrek sonunda -10,90 puan olması bekleniyor. Uzun vadede, ekonometrik modellerimize göre Euro Bölgesi Sanayi Duyarlılığının 2024’te 8,00 puan, 2025’te ise 6,00 puan civarında seyredeceği öngörülüyor.

Sonuç

Avro Bölgesi’nde hizmet ve sanayi sektörlerinin güven göstergeleri, Eylül 2023’te piyasa beklentilerini aştı. Bu, bölgenin ekonomik toparlanmasının devam ettiğine işaret ediyor. Hizmet ve sanayi sektörleri, Avro Bölgesi’nin GSYİH’sının büyük bir kısmını oluşturur ve bu nedenle ekonomik büyüme için önemlidir. Bu sektörlerdeki güven düzeyleri, gelecekteki yatırım, istihdam ve tüketim kararlarını etkileyebilir. Bu nedenle, bu göstergelerin takip edilmesi ve analiz edilmesi gereklidir.