Politika

Muhalefetin Önerilerine Tek Tek Hayır Demişler

Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önergeleri hatırlatarak, muhalefetin çeşitli önerilerine hükümetin neden karşı çıktığını detaylarıyla açıkladı. Ocaklı, yanlış ekonomi politikalarıyla yoksullaştırılan vatandaşların rahatlatılması için sunulan önerilere hükümetin neden olumsuz yanıt verdiğini Meclis'te gündeme getirdi.

Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) muhalefet partilerinin Plan ve Bütçe Komisyonunda verdiği önergeleri ve hükümetin bu önerilere neden “Hayır” dediğini detaylarıyla açıkladı. Ocaklı, çeşitli konuları ele alarak, hükümetin yanlış ekonomi politikalarıyla milyonlarca vatandaşı yoksullaştırdığını ve muhalefetin sunmuş olduğu çözüm önerilerine neden karşı çıktığını TBMM’de dile getirdi.

Ocaklı, Türkiye’nin küresel değer ve zincirlere katılması ile yaşam standardının yükseltilip yoksulluğun azaltılmasının AK Parti tarafından savunulduğunu belirtti. Fakat Ocaklı’ya göre, bu durum gerçekte böyle değil ve muhalefetin bu konuda değişiklik önerdiğini, fakat hükümetin bu öneriyi reddettiğini vurguladı. Aynı şekilde, gereksiz harcamaların sona erdirilmesi ve temsil ile ağırlama giderlerinin azaltılması önerilerinin de hükümet tarafından reddedildiğini ifade etti.

Emeklilerin Durumu ve Bayram İkramiyeleri

Ocaklı, emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını ve bayram ikramiyelerinin 15 bin TL’ye yükseltilmesini istediklerini, fakat bu önerilerin de hükümet tarafından kabul görmediğini belirtti. Ayrıca, çay tarımı ile uğraşan ve çay cüzdanı olan emeklilerin ödenecek olan 5 bin liralık ek gelirden muaf tutulmasını önerdiklerini, ancak bu önerinin de reddedildiğini aktardı.

Ocaklı, kamu-özel iş birliği projelerinde şeffaflık ve erişilebilirlik istediklerini, ayrıca bu projelerin bütçelerinin denetlenmesini talep ettiklerini belirtti. Fakat bu önerilerin de hükümet tarafından reddedildiğini ifade etti.

RTÜK ve Öğrencilere Yemek Yardımı

Rize Milletvekili, RTÜK’ün tarafsız olmasını ve özerk yapısının güçlendirilmesini, ayrıca öğrencilere ücretsiz yemek verilmesini önerdiklerini, ancak bu önerilerin de hükümet tarafından kabul görmediğini belirtti.

Ocaklı, engelli istihdamı için ayrılan boş kadroların dolması için takip ve kontrol mekanizmaları oluşturulmasını, ve sosyal güvenlik hizmetlerine erişimde yaşanan aksaklıkları dile getirdi. Ailesindeki engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara örnek vererek, bu konudaki sistem aksaklıklarının giderilmesi gerekliliğini vurguladı.

TÜİK ve Sayıştay Denetimi

Ocaklı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kaybolan itibarını yeniden kazandırılması ve Sayıştay denetiminin tüm kamu kurumlarını içermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, denetim sonuçlarının halkla paylaşılması önerisini de hükümetin reddettiğini açıkladı.

Son olarak, Ocaklı, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmamasını ve yazılı ve sözlü mülakatların kayda alınmasını önerdiklerini, fakat bu önerilerin de hükümet tarafından reddedildiğini ifade etti. Ocaklı, hükümetin yanlış ekonomi politikalarıyla yoksullaştırdığı milyonlarca vatandaşı rahatlatacak tüm önergelerine “hayır” dediğini vurgulayarak konuşmasını tamamladı. Konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

”Vatandaşlarımızın bilmesi için muhalefet eden bütün siyasi partilerimizin isimlerini teker teker saymadan bu bizim Plan ve Bütçe Komisyonunda verdiğimiz önergeleri halkımıza hatırlatmak bir istiyorum; siz nelere “Hayır.” demişsiniz? Ne AKP: “Küresel değer ve zincirlere katılınca Türkiye’nin yaşam standardını yükselttik ve yoksulluğu azalttık.” diye yazmışsınız.

“Ya, bu, doğru değil, bunu çıkaralım.” dedik, “Hayır.” demişsiniz. “İtibar gerekçesiyle -az önce de aslında konuşuldu- yapılan gereksiz harcamalara son verelim ve temsil ve ağırlama giderlerini azaltıp bunları başka noktalarda kullanalım.” demişiz, “Hayır.” demişsiniz. Emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine çıkartılmasını istemişiz ve buna da “hayır” demişsiniz. Emeklilere bayram ikramiyesini 15 bin TL yapalım demişiz, siz buna da “hayır” demişsiniz.

Çok önemli benim için Rize’de, Trabzon’da, Artvin’de çay tarımı yapan, özellikle çay cüzdanı olan emeklilerimizi şu ödenecek olan 5 bin liradan muaf tutmayın, bunlar zaten o kadar ek gelir elde edebiliyorlar demişiz, ona da “hayır” demişsiniz. Kamu-özel iş birliği projeleri için şeffaflık ve bu projelerin bilgilerini erişimle bütçelerine denetim istemişiz, ona da “hayır” demişsiniz. Kamu ve özel sektör tarafından gübre ve petrokimya gibi sanayinin ihtiyacı olan yatırımları yapalım dedik, ona da “hayır” demişsiniz.

RTÜK’ü tarafsız olmaya, özerk yapısını güçlendirmeyi önerdik, “hayır” dediniz. Öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi teklifine “hayır” dediniz. Engelli istihdamı için -burası önemli- ayrılan boş kadroların dolması için takip ve kontrol mekanizmaları olsun dedik, “hayır” dediniz. “Hayır” diyorsunuz niye biliyor musunuz? Sadece benim ailemde bir 92 yaşında bakıma muhtaç bir annem, yüzde 98 engelli raporu olan bir kız kardeşim yıllardır bu devletten akülü, tekerlekli sandalye, yatak, şu, bu, herhangi biçimde bakıcı ücreti vesaire gibi hiçbir şeye, sosyal güvenlik hizmetlerine müracaatları olmasına rağmen sahip olamamışlardır, bu da sistemdeki aksaklığı göstermesi açısından önemli bir durumdur.

Yurtlarda kayıt imkânı bulamayan öğrencilere barınma imkânı verelim dedik, “hayır” dediniz. TÜİK’in kaybolan itibarını yeniden kazandırmamız lazım, bağımsız bir yapıya kavuşturalım dedik, “hayır” dediniz. Sayıştay denetiminin tüm kamu kurumlarını içermesini ve denetim sonuçlarını da halkla paylaşmasını önerdik, ona da “hayır” dediniz. “Seçilmiş belediye başkanlarını, evet görevden almak yerine kayyum atanmasına son verin.” dedik, ona da “hayır” dediniz. “Yazılı ve sözlü mülakatlar kayda alınsın.” dedik, ona da “hayır” dediniz. Özet, uyguladığınız yanlış ekonomi politikalarıyla yoksullaştırdığınız milyonlarca vatandaşımızı bir nebze rahatlatabilecek olan önergelerimizin tamamına “hayır” dediniz.