Editörün SeçtikleriGündem

Yeni Yasa Teklifinde Vakıflara Özel İmtiyazlar mı var?

İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, yeni bir yasa teklifinde yer alan ve tartışma yaratan vakıflarla ilgili düzenlemelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Zeybek, devlet kaynaklı vakıfların özel imtiyazlarla donatılmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, TBMM’de konuşma yaptığı sırada yeni bir yasa teklifinde yer alan ve tartışma yaratan vakıflarla ilgili maddeleri ele aldı. Yasa teklifinin ilgili bölümünde “Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet yürütmek üzere kurulan ve mal varlığının en az yüzde ellisi Bakanlıkça sağlanan vakıflara rayiç bedel üzerinden…” ifadeleri yer alıyor. Zeybek, “Kim bu vakıf, sorduk bunu,” diyerek sözlerine başladı.

Zeybek, böylesine belirsiz ve karmaşık ifadelerin yasa teklifinde yer almasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. “Bunu yasa teklifinden çıkarın arkadaşlar; bu tür işlemlere gerek yok, bunların her birinin açık açık tarif edilmesi gerekir,” dedi. Milletvekili, yasanın bu haliyle gelecekte yeni kurulacak vakıflara özel imtiyazlar sağlanabileceğinin sinyallerini verdiğini belirtti.

İstanbul Milletvekili, tarihsel vakıf kültürüne saygı duyduğunu ve bu konuda ecdadımızın vakıf anlayışının gelecek kuşaklara aktarılmasını desteklediğini ifade etti. “Bizim, vakıflarla ilgili, kendi cebinden para harcayarak vakfetmiş insanlara saygımız sonsuz,” dedi Zeybek.

Devlet Kaynaklarıyla Vakıf Yönetilemez

Ancak Zeybek, bu saygının devlet kaynaklarıyla kurulan ve yürütülen vakıflara uzanamayacağını net bir şekilde belirtti. “Ama bütün kaynakları devletten alacaksın, maaşlar devletten gelecek, paralar devletten gelecek, sen de vakıf yöneteceksin,” diye ekledi. Milletvekili, bu tür uygulamaların halk nezdinde kabul görmediğini de sözlerine ekledi. “Yok artık, maalesef bunu kimse yemiyor,” dedi.

”Yine, bu yasa teklifinin içinde -komisyon çalışmalarında söyledik, burada bir kez daha söylemek istiyorum- şöyle bir metin var: “Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet yürütmek üzere kurulan ve mal varlığının en az yüzde ellisi Bakanlıkça sağlanan vakıflara rayiç bedel üzerinden;”

Kim bu vakıf, sorduk bunu. Bunu yasa teklifinden çıkarın arkadaşlar; bu tür işlemlere gerek yok, bunların her birinin açık açık tarif edilmesi gerekir. Acaba gelecekte yeni kurulacak vakıflara özel imtiyazlar mı sağlanacak? Bizim, vakıflarla ilgili, kendi cebinden para harcayarak vakfetmiş insanlara saygımız sonsuz; ecdadımızın kurmuş olduğu vakıf kültürünün, vakıf anlayışının gelecek kuşaklara aktarılması konusunu destekliyoruz.

Ama bütün kaynakları devletten alacaksın, maaşlar devletten gelecek, paralar devletten gelecek, sen de vakıf yöneteceksin, oturacaksın “Ben de vakıf üzerinden işlem yapıyorum.” diyeceksin. Yok artık, maalesef bunu kimse yemiyor.” dedi.