Politika

İzmir Milletvekili’nden Sert Eleştiri: Yasama Erki Tehdit Altında!

İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, yargı erkinin yasama üzerindeki vesayetini sorgulayarak Türkiye'deki hukuk ve devlet krizine dikkat çekiyor.

İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun’un Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına rağmen avukat Can Atalay’ın cezaevinde tutulmasına dair eleştirileri, Türkiye’de yasama ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi tekrar gündeme taşıdı. Uzun, parlamentonun ve yasama erkinin otonomisini savunarak, bu durumun bir devlet krizi niteliği taşıdığını vurguladı.

Uzun, yüksek yargı kararlarına rağmen Can Atalay’ın halen cezaevinde olmasını eleştirdi. Uzun, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararının milletvekili olmayan bir vatandaş için de olsa, benzer bir krizin yaşanacağını söyledi. Ancak, bu kez krizin adının “yargı krizi” olacağını belirtti.

Mehmet Salih Uzun, yasama ve yargı erklerinin birbirleri üzerinde vesayet kurmaya çalışmasının, Türkiye’de bir “devlet krizi” oluşturduğunu ifade etti. Parlamento ve onun otonomisini koruma görevinin, özellikle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a düştüğünü belirterek, Kurtulmuş’tan duruma müdahale etmesini ve sessiz kalmamasını talep etti.

Uzun’un bu çıkışı, sadece hukuki bir tartışmayı değil, aynı zamanda politik bir mücadeleyi de işaret ediyor. Bu durum, yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin Türkiye’de nasıl işlediği üzerine yeniden tartışma başlatılmasına neden olabilir. Uzun’un ifadeleri, ülkenin yasama ve yargı erkleri arasındaki ilişkinin ne derece sağlıklı işlediğine dair kamuoyunda soru işaretleri yaratıyor ve gelecek adımlar konusunda belirleyici olabilir.