Ekonomi

Türkiye’nin Gündemindeki Yenilik: Aile ve Gençlik Fonu’nun Oluşumu ve Amaçları

Aile ve Gençlik Fonu bugün meclisten geçen onayla nihayet kuruldu. Peki bu Aile ve Gençlik Fonu'nun Oluşumu ve Amaçları nelerdir?

Türkiye, aile ve gençlik politikalarına yeni bir boyut kazandıran önemli bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla, Aile ve Gençlik Fonu’nun kurulması resmen duyuruldu. Bu yenilikçi fon, Türkiye’nin aile yapısını güçlendirmeyi ve gençlerin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında ve beş bakan yardımcısından oluşacak, kararlar oy çokluğu ile alınacak.

Fonun temel amacı, aile müessesesinin desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunmasıdır. Bu hedef doğrultusunda, gençlerin gelişimi ve girişimlerine destek sağlanacak, fonun kaynakları ve faaliyetleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacak.

Fonun Yapısal Özellikleri ve Kaynakları

Aile ve Gençlik Fonu, kamu tüzel kişiliğine sahip olacak ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterecek. Yönetim Kurulu, fonun kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirleyecek. Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu ve Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hisseleri, diğer fonlardan aktarılacak gelirler, geri ödemeli projelerden elde edilen tutarlar ve çeşitli bağışlarla sağlanacak.

Fonun giderleri, yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler için aktarılan teşvik, hibe, destek ve kredilerden, bu giderlerden kaynaklı hizmet bedelleri ve komisyonlardan, fonun kaynaklarının yönetimi ve diğer operasyonel giderlerden oluşacak. Ayrıca, kanun kapsamında fon tarafından onaylanan projeler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarılacak, projelerin ekonomik ve teknik açıdan yapılabilirliği ve verimli kullanımı bu kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olacak.

Veri Paylaşımı ve Mali Şeffaflık

Fonun uygulamaları kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlar, projelere ilişkin veri ve bilgileri belirli süreler içinde sağlamakla yükümlü olacak. Fonla ilgili mali veriler altı aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak, bu da mali şeffaflığı artıracak.

Aile ve Gençlik Fonu, kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Fonun kazanç ve iratları üzerinden yapılacak vergi kesintileri de bu muafiyet kapsamında olacak. Ayrıca, fon damga vergisi ve harçlardan, fonun kaynaklarından yararlanan tutarlar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacak.

Fonun çalışma usul ve esasları, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek. Bu kanunun yürütülmesi de Cumhurbaşkanı’nın sorumluluğunda olacak.