Ekonomi

Temurci’den Gündemi Sarsacak Açıklamalar: Torba Yasadan Ekonomiye Derin Analiz

İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin kapsamlı açıklamaları: Torba yasanın etkileri, emeklilere verilen destek, konut sorunları, gelir adaletsizliği ve şirket borçları üzerine derinlemesine bir inceleme.

Türkiye’nin siyasi gündemi, İstanbul Milletvekili Selim Temurci’nin dikkat çekici açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Temurci, mevcut kanun teklifinin “torba yasa” olmasının ve bu yöntemin Parlamentonun imajını olumsuz etkileyen bir yasama tekniği olduğunu vurguladı. İktidar partisi milletvekillerinin bu uygulamanın son olması yönündeki umutlarına değinen Temurci, mevcut yasama sürecinin kalitesi ve ciddiyeti üzerinde durdu.

Emekliler için Yeni Bir Başlangıç: 5 Bin TL Destek

Gelecek-Saadet Grubu adına konuşan Temurci, torba yasada eleştirilere açık maddelerin yanı sıra, emeklilere yönelik olumlu düzenlemeleri de öne çıkardı. 4 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren ve yılın en önemli adımlarından biri olarak nitelendirilen 5 bin TL’lik destek, muhalefetin bayraktarlığı ve iktidarın sokağın sesine yanıt vermesiyle mümkün oldu.

Barınma Sorunu ve Ekonomik Dengeler

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu barınma sorununu ve bu sorunun temelinde yatan ekonomik faktörleri ele alan Temurci, enflasyon ve faiz arasındaki yanlış denklemin ülke genelinde barınma krizine yol açtığını belirtti. Banka sigorta muamele vergisi (BSMV) muafiyetinin bir konuta indirilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiren Temurci, bu değişikliğin piyasadaki etkilerini vurguladı.

Gelir Adaletsizliği ve Finans Sektörü Üzerine Düşünceler

Ülkedeki gelir adaletsizliğine dikkat çeken Temurci, sermayenin millî gelirden aldığı payın artışını eleştirdi. Banka ve finans kuruluşlarının 2024 ve 2025 kazançlarının enflasyona tabi tutulmadan değerlendirilmesinin ekonomiye yaklaşık 70 milyar TL’lik katkı sağlayacağını belirten Temurci, bu durumu gelir adaletsizliğini düzeltme yolunda küçük bir adım olarak nitelendirdi.

Şirket Borçları ve Ekonomik Yükler

Temurci, Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiler ve finansal sıkıntıda olan şirketlerin borç yapılandırmasına da değindi. 2019-2023 arasında borçlarından dolayı yapılanmaya giren firma sayısının 6 kat arttığına ve bu durumun ekonomiye 142 milyar TL’ye ulaşan bir maliyet getirdiğine dikkat çeken Temurci, bu şirketlerin zombi şirket yapısına dönüşebileceği ve ekonomiye büyük bir yük oluşturabileceği konusunda uyardı.


Selim Temurci’nin bu açıklamaları, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal zorlukları detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Gündeme dair bu derinlemesine analiz, hem hükümetin hem de muhalefetin bu konularda daha fazla odaklanması gerektiğini gösteriyor. Temurci’nin ele alınan konulardaki vurguları, Türkiye’nin geleceği için kritik öneme sahip kararlar alınmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyor.