Gündem

İstanbul’un Geleceği: İmamoğlu’nun Vizyonu ve Sürdürülebilir Turizm Yolculuğu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kent için vizyoner adımları ve sürdürülebilir turizm hedefleri üzerine derinlemesine bir bakış.

İstanbul, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle dünyanın en önemli şehirlerinden biri olmuştur. Günümüzde de bu mirası koruma ve geliştirme sorumluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncelikleri arasında yer alıyor. İmamoğlu, “Visit İstanbul” web portalı ve “İstanbul Creators Club Platformu” gibi yenilikçi projeleriyle kentin turizm altyapısını güçlendirirken, aynı zamanda İstanbul’un sürdürülebilir bir gelecek inşasına katkıda bulunuyor.

İmamoğlu’nun liderliğinde, İBB’nin turizmde yeni nesil iletişim stratejileri geliştirilmiş ve dünyanın ilk yapay zeka rehberi uygulaması gibi teknolojik yenilikler hayata geçirilmiştir. Bu girişimler, İstanbul’u sadece tarihi ve kültürel mirasıyla değil, aynı zamanda teknolojik yeniliklerle de öne çıkaran bir dünya kenti yapmayı hedefliyor.

İstanbul’un kültürel mirasına erişimi artırmak ve turizmdeki çeşitliliği genişletmek adına yapılan çalışmalar, İBB’nin 2029’a kadar olan turizm vizyonunun bir parçası. İmamoğlu, kentteki turist sayısını artırmanın yanı sıra, ziyaretçilerin İstanbul’da geçirdikleri zamanı uzatmayı ve böylece şehrin ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, yerel ortaklıklara önem veren İmamoğlu, büyükşehir belediyeleri arasında turizm konusunda iş birliği ve çalıştaylar düzenleyerek, eko-turizm ve kırsal turizm gibi alternatif turizm türlerine yatırım yapılmasının önemini vurguluyor. İstanbul’un dünya ölçeğinde benzersiz konumunu ve kültürel mirasının zenginliğini vurgulayan İmamoğlu, şehrin turizm potansiyelini maksimize etmek için yerel ve ulusal düzeyde iş birliklerinin önemine dikkat çekiyor.

İstanbul’un her ilçesinin dünya çapında özel bir yere sahip olabilecek kapasite ve kimliğe sahip olduğunu belirten İmamoğlu, yerelde güçlü politikalar üretmenin ve yerel düzeyde iş birliği yapmanın önemini vurguluyor. İmamoğlu, İstanbul’un tanıtımının ve turizminin, merkezi yönetimden ziyade yerel düzeyde daha etkin bir şekilde yürütülmesinin gerekliliğini savunuyor.

İmamoğlu’nun vizyonu, İstanbul’un sadece tarihi ve kültürel mirasıyla değil, aynı zamanda sürdürülebilir turizm pratikleriyle de öne çıkmasını hedefliyor. Bu bağlamda, İstanbul’un özel ele alınması ve pilot uygulamaların diğer şehirlere taşınının, Türkiye turizmi için öncü bir planlama olarak değerlendiriliyor. İmamoğlu, İstanbul’un dünyada eşi benzeri olmayan, tarihi ve kültürel zenginliğiyle bir nimet olduğunu belirtiyor.

Bu zenginliğin, doğaya zarar vermeyen, sürdürülebilir bir kaynak olduğunu ve bin yıllar boyunca değerini koruyacağını vurguluyor. İmamoğlu’nun vizyonu, İstanbul’un bu benzersiz niteliklerini koruyarak, turizmdeki çeşitliliği ve kalitesini artırma üzerine yoğunlaşıyor. Bu süreçte, İstanbul’un her bir ilçesinin özgün kimliğini ve potansiyelini ortaya çıkarmak için yerel düzeyde iş birliklerine ve yenilikçi yaklaşımlara öncelik veriliyor​.

İstanbul’un turizmdeki gelişimi, İmamoğlu’nun liderliğinde, hem yerel hem de ulusal düzeyde etkili iş birlikleri ve yenilikçi yaklaşımlarla şekilleniyor. Sadece İstanbul’un turizm potansiyelini değil, aynı zamanda şehrin sürdürülebilir bir geleceğini de göz önünde bulunduran bu vizyon, İstanbul’un dünya çapında bir marka şehir olarak konumunu daha da güçlendirecek gibi görünüyor. İmamoğlu’nun bu tutumu, İstanbul’a yönelik hem yerel hem de uluslararası ilgiyi artırarak, şehrin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini daha geniş bir kitleye tanıtma fırsatı sunuyor. Bu sayede İstanbul, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için cazip bir destinasyon olmaya devam edecek.