Gündem

Türkiye son yıllarda artan çevre ve iklim değişikliği sorunlarıyla karşı karşıya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının rolleri ve sorumlulukları üzerine derinlemesine bir analiz. Bu makale, Türkiye'nin çevre ve iklim politikalarını, özellikle deprem sonrası dönemde karşılaşılan zorlukları ve Kızılay'ın rolünü ele alıyor."

Türkiye, son yıllarda artan çevre ve iklim değişikliği sorunlarıyla karşı karşıya. Mersin Milletvekili Yavuz Aydın’ın açıklamaları, bu konulara dair toplumda yükselen endişeleri ve devletin bu sorunlara yaklaşımını vurguluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Rolü

Aydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının temel görevinin vatandaşların barınma sorununu çözmek olduğunu belirtiyor. Özellikle deprem bölgesinde evlerini kaybeden vatandaşlara sağlam binalar inşa etmek, hükûmetin en asli görevlerinden biri olarak görülüyor.

Deprem Sonrası Zorluklar ve Kızılay’ın Rolü

Aydın, deprem felaketlerinden sonra birçok vatandaşın çadırlarda kaldığını ve büyük zorluklar yaşadığını hatırlatıyor. Kızılay’ın, Ahbap Derneği üzerinden çadırları parayla sattığı yönündeki iddialar, toplumda büyük bir hayal kırıklığı yaratmış.

AK PARTİ’nin Politikaları ve Etkileri

Aydın, AK PARTİ’nin politikalarının Kızılay gibi yardım kuruluşlarını bile etkilediğini iddia ediyor. Ranta düşkünlük, bu tür kuruluşların insani misyonları üzerinde olumsuz etkiler yaratmış gibi görünüyor. Konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

”Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının temel görevi öncelikle vatandaşlarımızın barınma sorununu çözmektir. Deprem bölgesinde evlerini kaybeden vatandaşlarımıza dayanıklı ve sağlam binalar inşa etmek, sosyal devlet anlayışının bir tezahürü olarak Hükûmetin en asli görevlerinden sadece bir tanesidir. Öyle ki, deprem afeti yaşandıktan sonra birçok vatandaşımız çadırlarda kalmış, büyük zorluklar yaşamıştır.

Hatırlayacağınız üzere, bu zorlukların üstüne bir de Kızılayın Ahbap Derneğine çadır sattığını öğrenmek, yaralarımızı dağlamıştır. İnsani bir durum söz konusu iken, çadırların parayla satılmış olmasına gerçekten anlam veremedik. Kızılay doğal afetler yaşandığında bölgeye giden ve orada bulunan insanlara yardımcı olan, kol kanat geren bir kuruluştur fakat gelin görün ki AK PARTİ’nin ranta düşkünlüğü merhamet kurumu olan Kızılayı bile etkilemiş durumdadır.” dedi.