Genel

Beritan Güneş Altın: Gençleri eve hapsetmek istiyorlar

Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, hükümetin gençlere yönelik 150 bin liralık evlilik yardımını eleştirdi. Altın, hükümetin gençleri eve hapsetmek ve toplumsal yaşamdan uzaklaştırmak istediğini söyledi.

Altın, açıklamasında “Eğer bu fon ideolojik bir fon değilse, eğer sessiz ve sedasız bir antidevrim yapmıyorsanız, gelin, bu 150 bin lirayı bütün üniversite öğrencilerine, bütün gençlere verelim, isteyen yüksek lisans yapsın, isteyen dil kursuna gitsin, isteyen kendine bir iş kursun, isteyen de evlensin.

Fakat sizin derdinizin gençler falan olmadığını, gençleri eve hapsetmek, yeni ev gençleri yaratmak olduğunu bir kez daha söyleyelim. Siz gençlerin her şeyi sorgulamasından, toplumsal yaşamda etken değil, edilgen olmasından yanasınız, bu yüzden herhangi bir rol almalarını istemiyorsunuz; derdinizin gençleri, özellikle de genç kadınları evlere hapsetmek olduğunu biz çok iyi biliyoruz.

Her gün dile getiriyoruz ‘Gençlerin barınma krizi var.’ diyoruz, ‘Öğrenciler niteliksiz, hijyenik olmayan şartlarda yaşamaya zorlanıyor.’ diyoruz. Sizin iftihar ve sevinç tablosu olarak gösterdiğiniz yurtlarda bizim genç arkadaşlarımız asansörlerde feci şekilde yaşamlarını kaybediyor.

Başka bir örnek vereyim size yine iftihar tablonuzdan. Hafize Gaye Erkan’ı biliyorsunuz, kendisi baş aşağı giden ekonomiyi düzeltmek üzere Merkez Bankasının başına getirildi. Geçtiğimiz günlerde ‘Ben kiralayacak ev bulamıyorum, kiralar çok pahalı, bu yüzden annemin yanına taşındım.’ dedi. Herhâlde Gaye Hanım bu soruyu sadece kendi için soruyor.

Biz de ona soruyoruz: Evet, İstanbul’da kiralar Manhattan’dan gerçekten daha pahalı, bu soruyu sadece kendiniz için sormayın, bu ülkede gençler yurt odasında 8 kişi kalıyor, bir öğün yemek yemek bir lüks hâline geldi, basit bir sosyal aktivite bile imkânsız bir hâle geldi, bu soruları da sorun.

Ayrıca, hatırlatalım, bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz fakat haberdar değilsiniz. Ülkeyi savaşla, kanla, zulümle, yandaşa peşkeş çekerek yönetirken kiralar aldı başını gitti Gaye Hanım, haberiniz olsun. İşte sizin iftihar tablonuz da bu.”

Altın’ın açıklamaları, gençlerin ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti. Gençlik örgütleri, hükümetin gençlere yönelik politikalarını eleştiren açıklamalar yaptı.

Güneş Altın’ın açıklamaları, gençlerin barınma sorununa dikkat çekerek, hükümetin bu sorunu çözmek yerine gençleri evlere hapsetmek için politikalar ürettiğini ortaya koydu.