Personel Alımı

Artık Belgesiz İşçi Çalıştırılmayacak

40 Meslek Dalında Yetkinlik Belgesi Alması Zorunlu Hale Geldi. 
Yetkinlik Belgesi alma zorunluluğu olan 40 meslek dalında çalışmakta olan kişiler en geç 25 Mayıs 2016 Çarşamba tarihine kadar belgelerini alması zorunlu hale getirildi. Belgelerin alınmadığı durumlarda ise çalışanların işlerinden olabilmeleri söz konusu. Kırk ( 40 ) olarak belirlenen mesleklerin 106 olması bekleniyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği ( İSG ) Kanunu yürürlüğe girmesinin ardından bir çok  konu üzerinde işçi ve işverenlere ait yeni yükümlülükler getirildi.
-İş yerlerinde İş güvenliği uzmanının görev alması

-İş yerlerinde işyeri hekimi görevde bulunması

-Risk değerlendirmelerinin yapılması

-Çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği konusu hakkında bilgilendirilmesinde bulunulması 
gibi işçinin yararına olacak yükümlülüklerin işverenler tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir ayrıca bu hizmetler yerine getirilirken mesleki yeterlilik belgesi almaları da işçilere getirilen bir yükümlülüktür.

Tehlikeli işyerlerinde çalışmakta olan ahşap kalıpçısı , ısı yalıtımcısı , sıvacının mesleki yeterlilik belgesi alması için zorunluluk bulunmaktadır.
Bu mesleklerle çalışmakta olan kişiler 25 Mayıs 2016 Çarşamba tarihinden itibaren mesleki yeterlilik belgeleri olmadan çalışanlar çalışmalarına devam edemeyecekler.

Yeterlilik Belgesi Bulunmayan Kişileri Çalştıran Kurumlara Ceza ;
Mesleki yeterlilik belgeli olma zorunluluğu bulunan 40 meslek dalında çalışmaya devam edecek kişilerin mesleki yeterlilik belgesi olmadan işçi çalıştırılması halinde işverene bu durumdaki bir işçi için 500 TL idari para cezası uygulanması kararı alındı.

Yeterlilik Belgesinden Kimler Muaf Olacak ?
Mesleki Eğitim Kanunu göre ustalık belgesi almış olanlar ile MEB’e bağlı eğitim veren mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olmuş kişiler, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge olması zorunluluğu yoktur.

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunan 40 meslek için “mesleki yeterlilik belgesi”  başvurusunda bulunan kişilerin sınav ve belge ücretleri konusunda teşvikte bulunulacak. 31.12.2017 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesi almak için  başvuran kişilerin belge ve sınav ücretlerinin tamamı, asgari ücretin brüt tutarını geçmeyecek şekilde işsizlik sigortası fonundan karşılaması yapılacak.