Mevzuat

Mardin Artuklu Üniversitesi Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretimlerinde Sınav Yönetmeliği ile İlgili Yeni Karar Aldı.
Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretimve Sınav Yönetmeliğinde Yaptığı Değişiklikler Şu Şekilde Olmuştur ;

 
– 11/09/2012 tarihinde ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde bulunan 37. Maddenin değişimi yapılmıştır .

– 37.Madde içerisinde yapılan değişiklik kısaca Öğrenci Seçme Yerleşme Merkezi tarafından yapılan sınava girerek ya da özel yetenek sınavaı ile Üniversitede kesin kaydı olan öğrenciler eğitim-öğretim yılına başladıkları andan on iş günü içerisnde başvuru yapmaları halide daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları dersten muaf olmaları yönünde yeni karar alınmıştır.

– 10 iş günü geçtikten sonra başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilemeyecek ve adaylar başvuru yaptıktan 15 İş günü içerisinde muaf tutulacaklardır.

– Bulunduğu sınıf içerisinde alması gerekli olan toplam kredinin  en az %75’ inden muaf olmuş bir öğrenci intibak ( Uyum, İki şeyin ölçülerinin birbirini tutması ) ettirilmesi sağlanacak bir üst sınıf belirlenmektedir. Bu yetkiyi ancak ilgili birim yönetim kurulunca verilebilmektedir. Bir öğrenci kayıt olduğu programda mezun olması için alması gereken minimum kredi (AKTS) sayısının, yarısından fazlasından muaf sayılamaz.

– Mardin Artuklu Üniversitesi dışında yükseköğretim kurumlarından alınmış ve başarılı sayılmış dersler için  100’lük sisteme göre  60’ın altında ise iyönetim kurulu kararı ile muafiyet talebi kabul edilmiş olan dersin başarı notu 60 olarak değerlendirilmektedir ve öğrencinin transkriptine 60 olarak yer almaktadır. Başarılı olunmuş dersin veya derslerin notu 60’ın yukarısında ise yönetim kurulu bu dersin muaf tutulmasına karar verdiği taktirde not olduğu gibi kayıt altına alınır.