Mevzuat

657 Sayılı Çalışanlar Hangi Lojmanlarda Oturabiliyor ?

Devlet Memurları hangi lojmanlarda kaç yıl süre ile kalabilmektedir ?
Devlet Memurları faydalanabildikleri kamu konutlarında oturabilme süreleri oturulacak konutların tahsis edilme şekilllerine göre değişim sağlayacaktır.

Tahsis Şekilleri Göre Konutlar Şu Şekilde Sıralanmaktadır ;
– Özel tahsisli
– Görev tahsisli
– Hizmet tahsisli ve 
– Sıra tahsisli konutlar olarak gruplara ayrılmış olan kamu konutlarının; oturulma süresi, kira bedeli ve eşyalı olup olmama durumu bulundukları gruba göre farklılaştırılmıştır.
657 ‘ ye tabi Devlet Memurları Kaç Yıl Süre İle Hangi Konutlarda Oturabilir ?

– Memura verilmiş olan özel tahsisli konutlarda tahsise esas olan görevi ya da hizmetleri devam ettiği süre içerisinde oturmaya devam edebilirler. Tahsis içeren görevin bitiminden 2 ay içerisinde konuttan ayrılmaları gerekmektedir.
 
– Memurlar için görev tahsisli konutlarda oturabilmeleri için tahsis içerisinde yapmakta olan görevi ya da hizmet süreleri sürdüğü müddetçe oturabilme haklarına sahiptirler. Görev bitiminden itibaren 2 ay içerisinde konuttan ayrılmaları gerekmektedir.

– Hizmet tahsisi sağlanan konutlarda ise tahsise gereğince yapmakta olduğu görev veya hizmet devamı olduğu sürece oturabilme haklarına sahiplerdir. Görev nedeni ile tahsis edilmiş konutlar da görev bitiminden 2 ay sonrasında ayrılmaları gerekmektedir.

– Sıra tahsisli konutlarda ikamet etme süresi 5 yıl olarak ayarlanmıştır. Personelin konuttan çıkması üzerine konut boş kalacak ise konutta kalmasına izin verilebilmektedir.

– 5 yıllık oturma süresinin bitimi sonrasında 15 gün içerisinde yararlanacak başka  personel olmadığı için konutta oturulmasına karşı olunmadığı durumlarda ise çıkması için kurumu tarafından bildirilen tebligattan itibari ile bir ay içerisinde ; emeklilik, istifa, başka yere nakil ve herhangi bir sebeple memuriyet sıfatı kalmış olan kişiler ilişkilerinin kesildiği andan itibaren iki ay içerisinde konuttan ayrılması gerekmektedir.