Eğitim

MEB Tablet Dağıtımında Üst Sınır Ne Oldu ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimin daha verimli olması amacıyla dağıtılan tabletler bu zamana kadar ne kadar dağıtıldı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olan açıklamaya göre 48 ay ( 4 Yaş ) ve 66 ( beş buçuk yaş ) ay çağ nüfusunun okullaşma oranı % 37.5′ ten % 43’e yükselmesini amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) bu orana % 41.57 olarak yaklaştı.  Açıköğretim için ise 273 ( iki yüz yetmiş üç ) bin 133 ( yüz otuz üç ) olarak açıklanmış olan açıköğretim ortaokuluna kayıtlı aktif öğrenci sayısı 193 ( yüz doksan üç ) bin 458 ( dörtyüz elli sekiz ) olarak kaldı ve Fatih Projesi içeriğine göre  2 milyon 500 bin tablet dağıtımı amaçlanmış idi ancak 700 ( yedi yüz ) bin tablet dağıtımı yapılarak amaçlanan hedefe ulaşamadı .

2015 yılı sonuna kadar Türkiye’ de uluslararası alanda olması istenen Anadolu İmam Hatip sayısını beşe çıkartmak isterken dört lise ile amacına yakınlaştı. Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin mesleki gelişimlerine fırsat yaratan etkinliklere katılımı artmasına sebep olacak yarışmalara girmesi beklenen öğrenci sayısı amacı 15 bin olarak düşünülmüştü. Yarışmalara katılmış olan öğrenci sayısı hedefinin çok üzerinde olan bir sayı ile 51 bin 400 olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan faaliyet raporunda açık bir şekilde gösterildi.