Adalet Personeli

Adalet Bakanlığının  2016 Yılı Bütçesi Onaylandı

Adalet Bakanlığının  2016 yılı bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 1 Mart 2016 Salı tarihinde görüşülerek karar alındı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bütçe sunumu konuşmasında şu noktalara dikkat çekti ;
“Hukuk devleti ilkesinin

– Tüm devlet kurumlarının oluşturulması ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ‘sına , kanununa ve hukukuna uygun davranmasının yanı sıra mer’i mevzuatın ve evrensel hukuka , demokratik standartlara uygun bir düzen içerisinde oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

– Gerçekleştirilmiş olan ciddi hukuk reformları vesilesi ile  hak arama yollarına engel olacak durumların ortadan kaldırıldığı, bireysel olarak başvuru hakkının tanındığı , Adalet Bakanlığı bünyesi içerisinde İnsan Hakları Daire Başkanlığı ve  İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’ nun oluşturulduğu ve hazırlanan “İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı” nın uygulanması ile ilgili çalışmaların devamı olduğu dile geldi.

– Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içerisinde  2012 yılına göre oranlara bakıldığında  2015 yılı sonu itibari ile  aşağı yukarı % 50 oranında azalma sağlandığı ,

 – Yargı erkinin ideolojisi, siyasal tasavvur ya da  inanç dikte etmeyen ve bunların etkisinde kalmadan bir çerçeve oluşturulması gerektiği konusu,

– İstinaf yargılaması uygulayacak olan bölge adliyeleri ve bölge idari mahkemelerinin ise 20 Temmuz 2016’ da uygulanmaya başlayacağını ,

– Adli Veri Bankasının kurulumu  ile beraber gerçekçi olan istatistiklerin raporlara döküleceği ve  bilgiye haline dönüştürüleceğini, bu durum içerisinde temel amaç yargıda rakamsal olarak cevap verilmesi konusunda zorlanılan  ve ölçülmesi olmayan hiçbir alanın kalmaması gerektiğini” 

– Reform çalışmaları içerisinde Yeni Yargı Reformu Stratejisi, Stratejik Plan ve 64. Hükümet Programı çerçevesinde devam edileceği düşünceleri kelimelere aktarılarak söylendi.