Gündem

EPDK Uzmanları Denetleme Yapabilecek

Elektrik ve doğalgaz piyasasındaki denetimler, kurumdaki uzman, uzman yardımcıları veya uzman koordinasyonunda yönetim hizmetleri uzmanları tarafından Kurul adına yürütülebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), konuya ilişkin yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğalgaz ve elektrik piyasalarında faaliyette bulunan şirketlerin denetimi, Kurul adına ilgili daire başkanlığında görevli uzman veya uzman yardımcıları eliyle veya uzman koordinasyonundaki yönetim hizmetleri uzmanları vasıtasıyla yürütülebilecek.

UZMANLAR GÖREV ALABİLECEK

Denetimlerde, ihtiyaç duyulması halinde kurumun diğer hizmet birimlerinden de kurum başkanının onayıyla uzman veya uzman yardımcıları veya yönetim hizmetleri uzmanları görevlendirilebilecek.

Ayrıca Kurul, doğalgaz, elektrik, petrol ve LPG piyasalarında faaliyette bulunan şirketlerin, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyetleri nedeniyle, doğrudan soruşturma açılmasına ya da ön araştırma yapılmasına karar vermesi durumunda, ön araştırma veya soruşturma açılması hususundaki yetkilerini başkanlığa veya ilgili daire başkanlığına devredebilecek.

Ön araştırma yapmakla görevlendirilen kurum personeli, görevlendirildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini içeren ön araştırma raporunu ilgili daire başkanlığına iletecek.

3 AY KADAR EK SÜRE SAĞLANACAK

Doğalgaz, elektrik, petrol ve LPG piyasalarında düzenlenecek soruşturma raporları, soruşturma açılmasına karar verildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde tamamlanacak. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere ilgili daire başkanı tarafından 3 aya kadar ek süre verilebilecek.

İlgili daire başkanlığına iletilecek raporda mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması halinde, raporun bir nüshası daire başkanı tarafından hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilecek.

Soruşturma raporunda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmemiş olsa dahi Kurul, hakkında soruşturma açılan şirketin savunmasını soruşturmanın her aşamasında isteyebilecek.

Soruşturma raporunun tebliğ yazısında, hakkında soruşturma yapılan şirkete 30 günlük süre verilerek, raporda tespit edilen hususlarla ilgili yazılı savunmasını kuruma göndermesi istenecek.

Hakkında soruşturma yapılan şirketlerin savunma için ek süre talep etmesi halinde, daire başkanı tarafından 15 güne kadar ek süre verilebilecek. Süresi içinde verilmeyen savunmalar dikkate alınmayacak.

Kamupersoneli.net | AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir