Mevzuat

Bursa Orhangazi Üniversitesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği Değişti

Resmi Gazetenin Yönetmelikler bölümünde bir Yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan Yönetmelik ” Bursa Orhangazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” başlığı ile yayımlandı. Detaylar ise şöyle;

MADDE 1 – 27/12/2015  tarihli ve 29575 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Orhangazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci disiplin işlemleri

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kamupersoneli.net / ANKARA