Sınavlar

ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçları Açılandı

Ösym’nin resmi web sayfasından yapılan duyuruyla Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sonuçları açıklandı.

27.2015 tarihinde yapılan yazılı , 11 şubat 2016 perşembe günü gerkçekleşen Uzman Yardımcılığı Giriş sözlü sınavının sonuçları açıklandı.  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan adayların atamalarının yapılabilmesi için ÖSYM İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi başkanlığına (ÖSYM Bilkent/Ankara) aşağıda gereken belgeleri ve dilekçelerini en geç 16 Mart 2016 çarşamba günü  iletmeleri gerekiyor.

ÖSYM TARAFINDAN UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN TALEP EDİLEN BELGELER:
1) Sabıka kaydına dair yazılı beyanı,
2) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
3) 4 (dört )adet vesikalık fotoğraf (“Kamu Kurumu ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik’ ”e göre çekilmiş)
4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
5)  Mal bildirim formu  (Form önlü arkalı tek sayfa olacak ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
6) Görev yaptığı kuruma ilişkin yazı (Kamu kurumunda çalışıyorsa)
7)Yüksek lisans veya Doktora yapılmış ise Diploma.
NOT:
1) Belgeleri ile bizzat başvuracak adaylar, istenen belgelerin aslını ibraz ederek, bir fotokopisi ile başvurmaları durumunda, örneği Başkanlığımızca onaylanacaktır.
Posta yolu ile başvuracak adayların ise mutlaka asıllarını veya onaylı örneklerini göndermeleri gerekmektedir.
2) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.
3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Örnek dilekçe metnine ve  Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sonuçlarına ÖSYM ‘nin resmi web sayfasından ulaşabilirsiniz.