Genel

Memurlarda Kınama cezasını gerektiren durumlar nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurların hangi durumlarda kınama cezası alacağı belirtilmiştir. Ancak, sayılmış olan bu fiil ve durumların yanı sıra, bir alt ceza durumunda olan uyarma cezasını gerektirmekteki fiil ve durumlardan ötürü (tekerrür uygulaması) ve de aylıktan kesme cezasını verilmesini gerektiren fiil ve durumlardan ötürü (bir alt cezanın uygulaması) da memurun kınama cezasını alabilir.

Buna göre ise Kınama cezasını gerektiriyor olan fiil ve de haller şu şekildedir;

*Verilmiş olan emir ile görevlerin tam ve de zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlar tarafından belirlenen usul ile esasların yerine getirilmesinde, görevle alakalı resmi belge, araç ve de gereçlerin korunması, kullanılması ile bakımında kusurlu davaranılırsa,

*Eşinin, reşit olmayan veyahut mahcur olan çocuklarının kazanç getirmekte bulunan devamlı faaliyetlerini belirlenen süre içerisinde kurumuna bildirmezse,
*Görev esnasında amire hal ve de hareketi ile saygısız davranır ise,
*Hizmetin dışında Devlet memurunun itibar ve de güven duygusunu sarsabilecek nitelikte davranışlarda bulunur ise,
*Devlete ait olan resmi araç, gereç ve de benzeri eşyayı özel işleri için kullanır ise,
*Devlete ait olan resmi belge, araç, gereç ve de benzeri eşyayı kaybeder ise,
*İş arkadaşları ile birlikte maiyetindeki personele ve de iş sahiplerine kötü muamelede bulunur ise,
*İş arkadaşlarına ve de iş sahiplerine söz veyahut hareketle sataşır ise,
*Görev mahalli içerisinde genel ahlak ile edep dışı davranışlarda bulunursa ve de bu türde yazı yazarsa, işaret, resim veyahut benzeri şekiller çizer ve yapar ise,
*Verilmiş olan emirlere itiraz eder ise,
*Borçlarını kasıtlı ödemeyip hakkında yasal yollara başvurulmasına sebep olur ise,
*Kurumların huzur ile sükûn veyahut çalışma düzenini bozer ise,
*Yetkili bulunmadığı durumda basına, haber ajanslarına veyahut radyo ve de televizyon kurumlarına bilgi ya da demeç verir ise kınama cezasını alır.

Bazu durumlarda ise amirin takdir yetkiside bulunmaktadır.