Kamu Personelleri

Gelir Uzmanları : "Gelir İdaresi Başkanlığı Bu Sorunu Çözmeli"

 Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği üyeleri, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek ve görev tanımlarının yapılması için eylem yaptı.


İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde toplanan grup, “Gelir, uzmanların omuzlarında yükselecektir” yazılı pankart açtı. 

Grup adına açıklama yapan Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği Başkanı Tolga Akgül, kanunda gelir uzmanlığı mesleğinin kariyer bir kadro olmasına rağmen, farklı tarihlerde çıkarılmış yönetmeliklerle niteliksiz hale getirilmeye çalışıldığını savundu.

Gelir uzmanlığına ilişkin özlük hakları ve görev tanımının yeniden ele alınması gerektiğini belirten Akgül, “Büyük umutlarla ve görev bilinciyle işe başlayan gelir uzman ve yardımcılarının neredeyse yarısı yapılan haksızlıklara dayanamayıp çalıştığı kurumu sahiplenmeden başka kadrolara geçmekte ya da geçmeye çalışmaktadır.” dedi.

Akgül, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile merkez-taşra ayrımına gidilmesi, gelir uzmanlarının kararname dışında bırakılmasının dava konusu edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Danıştay, kararnamedeki gelir uzmanlarıyla ilgili düzenlemeyi ve merkez-taşra ayrımını Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bularak, Anayasa Mahkemesine gönderdi. Anayasa Mahkemesi, kararnamenin gelir uzmanı ve merkez-taşra ayrımı maddelerini iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası sayısı 20 binin üzerinde olan hukuki ve özlük hakları bakımından diğer uzmanlardan aşağıda bir yere konumlandırılan gelir uzmanları kendileri için eşitlikçi bir çalışma yapılmasını beklemektedir. Gelir idaresi çalışanlarının geriye yönelik hak talepleri ortaya çıkmış, bu durum idareyle çalışanlar arasında taraflı bir sürecin oluşmasına neden olmuştur. İdareyle çalışanlar arasındaki hukuki uyuşmazlığın iş verimini ve gelir idaresini sekteye uğratacağı aşikardır. Bu durumun yaşanmaması için Gelir İdaresi Başkanlığında unvan karmaşası giderilmesi gerekmektedir.”