Mevzuat

Süleyman Şah Üniversitesi Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

İstanbul da bulunan Süleyman Şah Üniversitesi Lisansüstü eğitim – öğretim sınav yönetmeliğinde bulunan onuncu ( 10 ) maddesinde değişiklik yaptı.
İstanbul da bulunan Süleyman Şah Üniversitesi  Lisansüstü eğitim – öğretim sınav yönetmeliğinde bulunan onuncu maddesinde bulunan 3 ‘ üncü fıkrasının a bendi içeriğinde aşağıdaki gibi değişiklikler yapmıştır.

İstanbul Süleyman Şah Üniversitesi tarafından yapılan harf ve katsayısı değişikliği aşağıdaki gibidir ;

 AA olan harf notu     4.00  katsayı olarak geçecektir.

 BA olan harf notu     3.50  katsayı olarak geçecektir.

 BB olan harf notu     3.00  katsayı olarak geçecektir.

 CB olan harf notu     2.50  katsayı olarak geçecektir.

 CC olan harf notu     2.00  katsayı olarak geçecektir.

 FF olan harf notu      0.00  katsayı olarak geçecektir.

 NA olan harf notu     0.00  katsayı olarak geçecektir şeklinde düzenleme yapılmıştır.

– Yapılan bu yönetmelik 2015 – 2016 eğitim-öğretim yılı başlamasından itibaren geçerli olacaktır. Geçerli olması üzere yayımı belirlenen tarihinde yürürlüğe girmiş olacaktır.

– Yapılan bu yönetmelik hükümlerini İstanbul – Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü yürütmektedir.