Gündem

Türk Ordusundan Siber Saldırılara Yönelik Kuvvet Çapanı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yeni bir “kuvvet çarpanı” anlayışıyla siber alanda milli teknoloji ve ürün geliştirme çabalarına öncülük ediyor.


Türk ordusunun siber alana yönelik çalışmalarının merkezi konumundaki TSK Siber Savunma Komutanlığı, kapılarını ilk kez AA’ya açtı.

Komutanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bilgi ve iletişim teknolojileriyle e-devlet uygulamalarının yaygınlaşması, tüm olumlu yönlerine karşın, kritik altyapı ve komuta kontrol sistemlerinin etkisiz hale getirilmesine dönük bazı tehdit ve riskleri de beraberinde getirdi.

Bunun sonucunda, ulusal güvenlik açısından “kara”, “deniz”, “hava” ve “uzay” boyutlarına eklenen “siber alan”, ulusal güvenliğin bir parçası konumuna geldi.

TSK bünyesinde, bugünün muharebe ortamının beşinci boyutu olarak da nitelendirilen bu yeni alanda tehditleri önleyerek, gelişmiş savunma ikaz ve tepki sistemlerine sahip güçlü bir siber savunma yeteneği kazanmak amacıyla 2012 yılında kurulan TSK Siber Savunma Merkezi Başkanlığı, 30 Ağustos 2013’te TSK Siber Savunma Komutanlığına dönüştürüldü.

Derinliğine siber güvenlik

Stratejisi, teşkilatı, eğitimli personeli ve donanımıyla Türkiye’de ilk ve öncü kurumlardan olan TSK Siber Savunma Komutanlığı, bu alanda meydana gelebilecek tehditlere karşı öncelikle Silahlı Kuvvetlerin korunması görevi ve siber savunma yetenekleri açısından merkez olma sorumluluğuyla kabiliyet ve yeteneklerini sürekli geliştirerek, uluslararası emsalleriyle yarışıyor.

Siber saldırılara karşı hazırlık ve gerektiğinde müdahale anlamında Türkiye’nin önemli güçlerinden birisi konumunda olan komutanlık, aynı zamanda “bütünleşik” ve “derinliğine siber güvenlik” anlayışı ile kuvvet komutanlıkları unsurlarıyla birlikte “olay yönetimi”, “aktif savunma ve test faaliyetleri”, “usul ve standartlar oluşturma”, “kalite yönetimi”, “ulusal ve uluslararası eğitim, tatbikatlar ve işbirliği”, “proje, bilgi ve risk yönetimi ile denetim” faaliyetlerinden sorumlu bir role sahip.

Siber saldırılara karşı önleyici hizmet

Komutanlık bünyesinde 7 gün 24 esasına göre hizmet veren Siber Savunma Harekat Merkezince, TSK sistemlerine yönelik saldırı veya siber olay söz konusu olduğunda birçok önleyici faaliyet yürütülüyor.

Söz konusu merkezde, dünyadaki siber olayların gerçek zamanlı takibinin yanı sıra Genelkurmay Başkanlığının resmi internet sitesi başta olmak üzere Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının arasında bulunduğu birçok web sitesi, “hizmet dışı bırakma”, “tespit”, “teşhis”, “önleme” ve “kontrol” açısından yakından takip ediliyor.

Siber olaylar ve siber haberlerin takibi yapılarak, hazırlanan rapor ve uyarılar günlük olarak ilgili birimlere iletiliyor. 

TSK’nın kritik iletişim altyapısı ve sistemlerinin, siber tehditlere karşı korunması, meydana gelen olayların etkilerinin en aza indirilebilmesi ve izinin takip edilebilmesi için TSK’nın ilgili birimleriyle karşılıklı işbirliği içinde hareket ediliyor. 

NATO ile işbirliği

TSK Siber Savunma Komutanlığı başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı olmak üzere TÜBİTAK ve diğer kamu kurumlarıyla koordineli çalışıyor. Ayrıca NATO ile eşgüdüm içerisinde faaliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda yürütüyor.

Bu kapsamda, ulusal olarak ve NATO tarafından gerçekleştirilen müşterek tatbikatlara ve eğitimlere iştirak edilirken, bilgi paylaşımında bulunularak katkı sağlanıyor.

NATO Siber Olaylara Müdahale Merkezi ve diğer kaynaklardan elde edilen zararlı internet adresleri, TSK birimleri ve ülke çapında güvenliğe katkı sağlamak amacıyla “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi” (USOM) ile paylaşılıyor.

Nükleer tehditten sonra ikinci sırada

Siber tehditler, asimetrik olması nedeniyle nükleer tehditten sonra ikinci sırada yer alıyor. Araştıran, inceleyen, özgün siber güvenlik çözümleri üreten ve farkındalığını ilgili birimlerle paylaşan TSK Siber Savunma Komutanlığı, ulusal güvenlikte yeni bir “kuvvet çarpanı” anlayışıyla siber istihbarat, gerektiğinde aktif savunma yapabilme yeteneklerinin kazanılması ve siber caydırıcılığa yönelik milli teknoloji ile ürün geliştirme amaçlı Ar-Ge çalışmalarına öncülük ediyor.

Bu bağlamda, TSK’nın sahip olduğu siber savunma yeteneklerini, günümüz risk, tehdit ve zafiyetlerine karşı geliştirmesi, gelecek dönem ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla gerekli kaynak tahsisleri planlanıyor ve milli siber savunma projeleri geliştiriliyor. 

Genelkurmay Başkanlığı, TSK’ya yönelik siber saldırıları erkenden tespit edip önleme, diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi birikimlerini paylaşarak Türkiye’nin siber saldırılara karşı dayanıklılığını artırma hedefine yönelik çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

Kamupersoneli.net  | Ankara