Mevzuat

İzmir Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı

İzmir Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Resmi Gazete’nin 5 Haziran 2016 tarihli sayısında yayımlandı. T.C.  Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan Resmi Gazete’nin 5 Mayıs 2016 tarihli sayısında yayımlanan “İzmir Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” ‘e aşağıdan göz atabilirsiniz.

 MADDE 1 – 10/9/2009 tarihli ve 27345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(5) Yaz okulunda, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı olmayan İZÜ öğrencilerinden, genel not ortalaması en az 3,00 olanlar üst yarıyıllardan ders alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz Okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve en az bir yarıyıl sonu sınavı yapılır; ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına sadece Yaz Okuluna kayıtlı öğrenciler girer.”

“(4) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir. Dönem not ortalaması ve genel not ortalaması hesabında bu son not kullanılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kamu haberlerinden, gündem haberlerinden, son dakika haberlerinden ve çok daha fazlasından haberdar olabilmek için kamu haberleri merkezi kamupersoneli.net’i takip etmeye devam edin.

Kamupersoneli.net | Ankara