Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenmenin Hep Süreceğini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) Hayat Boyu Öğrenmenin Devamlılığı olması Amacı İle 2.Teknik Destek Projesi 20 Ocak 2016′ da faaliyete başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Teknik Destek Projesi 20 Ocak 2016  Çarşamba günü faaliyete başladı.Milli Eğitim Bakanlığına ait resmi internet adresi aracılığı ile yapılmış olan bir duyuru ile ilgili Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi amacı ile II Teknik Destek Projesinin 20 Ocak 2016 tarihinde faaliyetlerinin başladığını duyurdu.

Bu konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan duyuru içerisinde düşünceleri kelimelere şu şekilde aktardı ;
Türkiye’ de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesiiçin  II Teknik Destek Projesi Cambridge firmasının öncülüğünde yaptığı konsorsiyum ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliği ile IPA I kapsamı içerisinde yürütülmekte. 20 Ocak Çarşamba günü Başlangıç Toplantısı yapılan proje ilk projenin devamı şeklinde olacak ve
7 sonuç altında olcak ;
– Mevcut Politika Belgesi’nin revize (  Düzgün duruma getirmek ) edilmesini

– İl eylem planları oluşturulması

– Ulusal Hayat boyu Öğrenme Stratejisi ve Eylem Planına ile ilgili izleme ve değerlendirme faaliyetlerini

– 3 mesleki teknik eğitim alanı dahilinde Avrupa Yeterlilik Çerçevesi

– Türkiye Yeterlilik Çerçevesi ilkeleri amacı ile  mesleki ve teknik eğitime ilişkin eğitim, öğrenme ve ölçme değerlendirme materyallerinin geliştirilmesini ilerlemesi

– HBÖ ( Hayat Boyu Öğrenme ) ilkeleri kapsamında tüm taraflar arasında yapılan işbirliği çalışmalarının güçlendirilmesini sağlamak

– HBÖ ( Hayat Boyu Öğrenme) hakkında kapsayıcı bilgilerin ve farkındalık oluşturma faaliyetlerinin uygulanması amacı, web tabanlı HBÖ ( Hayat Boyu Öğrenme ) Rehberlik Bilgi Sisteminin geliştirilmesi ve MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı ) bünyesi içerisinde HBÖ ( Hayat Boyu Öğrenme ) Rehberlik uzmanlığının tanıtılması ile ilgili bilgi sağlamaktadır.