Mevzuat

Yeni Düzenlemelerin Bulunduğu Torba Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

Tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması, vergisini düzenli ödeyenlerin vergilerinde yüzde 5 indirim, Esnaf Ahilik Sandığının kurulması, yabancılara konut satışında KDV istisnası gibi düzenlemeleri içeren “torba kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan krediler yapılandırılacak. BU krediler 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3. ayın sona kadar banka / kooperatife başvuru yapılması kaydıyla yeniden yapılandırılacak.

Torba kanun ile borçlara uygulanan faiz yüzde 11 ile sınırlandırılacak. Bunun yüzde 6’sı Hazine yüzde 5’i ise çiftçi tarafından karşılanacak. 

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE İNDİRİM

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden belirlenen şartları taşıyan yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i ödenmesi gereken tutardan indirilecek.

YABANCILAR İLK ALDIKLARI İŞ YERİ ve KONUT İÇİN KDV ÖDEMEYECEK

Yapılan düzenlemeye göre Türkiye’ye yerleşmeyen yabancı uyruklu kişiler ile iş merkezi Türkiye’de olmayan iş yeri ya da Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlar, satış bedelini yurt dışından getirilecek dövizle ödemeleri şartı ile ilk aldıkları iş yeri veya konut için KDV ödemeyecekler.

ESNAF AHİLİK SANDIĞI KURULACAK

İş yerini kapatan veya zor durumda olan esnafa belirli bir süre ödeme yapmak amacı ile Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak.

GSS PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILDI

Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının Türk soylu olmakla birlikte yurt dışında ikamet eden ana, baba, eş ve çocukları ile çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancıların ana, baba, eş ve çocukları, talep etmeleri halinde, talep tarihini takip eden günden itibaren ikamet şartı aranmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacak. Bu şarttan yararlanabilmek için kişilerin prim ve prime ilişkin hiçbir borcunun bulunmaması şartı aranacak.

Kamupersoneli.net – ANKARA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir