Mevzuat

Toplu İş Sözleşmelerinde Değişiklik

Toplu iş sözleşmelerinde Arabuluculuk ve Hakeme  Başvurma ile ilgili Yönetmelikte değişiklik yapılması.

Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı tarafından Toplu iş sözleşmelerinde Arabuluculuk ve Hakeme  Başvurma ile ilgili Yönetmelikte değişiklik yapılması için alınan karar yayımı yapılmıştır.Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı tarafından alınan karar aşağıdaki anlatılmıştır.Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvuru Yönetliği İçerisinde ki değişiklik yönetmeliği şu şekilde yapılmıştır.

–  07.12.2013 tarihli ve 28844 ( iki milyon sekiz bin sekiz yüz kırk dört ) sayılı Resmî Gazete ’ de yayımlanmıl olan Toplu İş Sözleşmesi içerisinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği içeriğinin 3 ‘ üncü maddesinin birinci fıkrasının ( ğ ) bendinde değişiklik yapılmıştır. Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvuru  Yönetmeliği içerisinde yapılan değişiklik ise şu şekildedir ; 

” ğ maddesi içerisinde Kurul Başkanı : Yargıtay içerisinde 6356 ( altı bin üç yüz elli altı ) sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile yaşanan sorunlar ile ilgilenmekte görevli dairelerinin başkanları içerisinde fiilen en uzun süre başkanlık görevini yapmış olan başkanlığı içerisinde oluşan Kurul başkanını , “

– Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvuru Yönetmeliği yayımı yapıldığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

– Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvuru Yönetmeliği hükümlerini sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu yürütür.