Personel Alımı

Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP Alım İlanı

Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, yayımladığı ilan ile Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında; İl Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki branşlardan Özel Hizmet Alımı Yoluyla 26 (yirmi altı) Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. İlana göre;

Alım Yapılacak Kadro ve Sayılar:

* ASDEP Görevlisi (26)

Başvuru Şartları:

* Türk vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak

* Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak

* Terör Örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmamak

* Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak

* Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak

* ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (Lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. Puan sıralaması yapılırken adayların 2015 ve 2016 yılında girmiş oldukları sınavda aldığı en yüksek puan dikkate alınacaktır

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler:

* Başvuru Formu link üzerinden alınabilir (TIKLAYIN)

* Sağlık Raporu (devlete bağlı sağlık kurumlarından alınabilir.)

* Nüfus Cüzdan Fotokopisi

*  İkametgah Belgesi 

* Adli Sicil Belgesi

* Lisans Diploma fotokopisi (belgenin aslı, başvuru esnasında görülecektir.)

* KPSS Sonuç belgesi

* CV – Kısa Özgeçmiş

* Askerlik Durumunu Gösterir Belge (Erkek Adaylar İçin)

*  Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Başvuru Süreci:

* ASDEP alım ilanı başvuruları 22 Mart 2017 çarşamba tarihinden itibaren 7 Nisan 2017 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar istenen belgelerin bulunduğu bir dosya ile İl Müdürlüğüne şahsen yapılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir